Hva er innovasjon?

Innovasjon skiller seg fra vanlig utviklingsarbeid ved at en ikke vet hvordan løsningen vil se ut når en starter. 

 

Det er altså en metode som kan brukes når videreutvikling av dagens løsninger ikke svarer på utfordringene dere står overfor. Innovasjon kan brukes for å løse små problemer og for å håndtere store samfunnsfloker. 

 

Sentrale begreper i innovasjonsarbeid

- Forankring

- Tjenestedesign

- Gevinstrealisering

 

Hva er innovasjon i skolen?

På en skole kan innovasjon være å utvikle helt nye undervisningsformer eller samarbeidsformer. Innovasjon kan også være store forbedringer av skolens tjenester for å møte nye og endrede behov hos elevene og samfunnet.

 

Innovasjon kan omfatte innholdet i undervisning, måten opplæringen er organisert på og hvordan skolen samhandler med innbyggere, frivillige, næringsliv og andre. Innovasjon kan også være å ta på seg nye roller og å sette andre inn i nye roller.

 

Innovasjon skjer i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og teknologi. For å lykkes med innovasjon, må alle disse tre faktorene ivaretas og balanseres.