Å legge til rette for mestring og motivasjon

De beste resultatene oppnås av ledere som legger til rette for at medarbeiderne mestrer jobben godt. Dette handler om at du i ditt lederskap vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger. Dette kan gjøres gjennom å stille krav, gi råd, støtte og konstruktive tilbakemeldinger. Da vil dine  medarbeidere oppleve mestring, læring og utvikling.

 

Mestringsorientert ledelse er ikke en fastlåst måte å lede på, men kan praktiseres på mange ulike måter, avhengig av din personlighet og stil. Viktige elementer i mestringsorientert ledelse er:

  • Definere retning, krav og mål
  • Motivere og inspirere til måloppnåelse
  • Individuell oppmerksomhet, støtte og omtanke

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne dine av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best. Et mestringsklima stimulerer også til bedre bruk og deling av kompetanse. 

 

Til refleksjon - leders tilrettelegging for mestring og motivasjon?

  • Hvordan legger du til rette for at dine medarbeidere opplever at de får brukt kompetansen sin?
  • Hvordan legger du til rette for at dine medarbeidere utvikler kompetansen sin og deler den med andre?
  • Hvordan bidrar du til at dine
    medarbeidere er motivert for oppgavene sine?