Tidspunkt: Torsdag 25. november, klokken 12.00-14.00.

Sted: Digitalt. Påmelding via Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)s nettsider.

Noen av de viktigste tjenestene som kommunene leverer er helse- og omsorgstjenester for befolkningen. Dette er et tjenester som er svært viktige for den enkeltes liv og helse, og det er derfor helt avgjørende at tjenestene har høy kvalitet og at de er tilpasset den enkeltes behov.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerer kurs for ledere i kommunal helse- og omsorgssektor for å gi en innføring i hva likestillingsplikten innebærer og hvordan lovens krav kan oppfylles i praksis på helse- og omsorgsfeltet.

Lenkeblokk Icon Mer informasjon og påmelding her: