Tidspunkt: Mandag 22. november, klokken 10.00-11.00 .

Sted: Digitalt. Påmelding via Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) nettsider. 

I tillegg til offentlig myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt som arbeidsgivere, har alle offentlige myndigheter en plikt til å integrere likestillingsarbeidet og likestillingshensyn i all sin øvrige virksomhet. Dette betyr at offentlige myndigheter skal ivareta likestillingshensyn i utformingen av tjenestene, regelverksutformingen, budsjettering og samfunnsplanleggingen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerer et kurs for kommunale ledere om likestillingsplikten, om bakgrunnen, innholdet i plikten, og hvordan ledere i kommunal sektor kan jobbe for å oppfylle den.

Lenkeblokk Icon Mer informasjon og påmelding her: