Utdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå og kan gjennomføres ved siden av jobben som leder. Søknadsfristen er 15. april 2020. Det er BI som har ansvaret for gjennomføring av utdanningen. Dette er siste opptak av studenter i kontraktsperioden som er inngått med BI.    

- Kommunale ledere som har deltatt er veldig fornøyde, sier Anne Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for KS arbeidsgiverpolitikk

Dette viser også tilbakemeldingene fra konsulentselskapet Rambøll som har evaluert utdanningen.

Lenkeblokk Icon Les mer om lederutdanningen (PDF)

Gylden mulighet til å utvikle deg som leder

Deltakerne sier at læringsutbyttet er svært godt og at lederutdanningen gjør dem tryggere i lederrollen, styrker gjennomføringskraften og bedre i stand til å inspirere til innovasjon og nytenkning.

- Helse- og omsorgssektoren står overfor store omstillinger, der sektoren må finne gode og varige løsninger for heltidskultur, redusert sykefravær, nye måter å løse oppgavene på og sikre rekruttering og kompetanse. Som leder har du et spesielt ansvar som veiviser for utvikling og nyskaping. Dette krever kompetanse, ferdigheter og nye måter å utøve lederrollen på. Denne utdanningen er en gylden mulighet til å videreutvikle din lederkompetanse sammen med kolleger fra hele landet, sier Anne Cathrine Hjertaas.  

Ett år med seks samlinger

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten tilbys i 2020 i Oslo (tre klasser) og i Stavanger (én klasse)

Utdanningen går over ett år med seks samlinger - hver på tre dager. Tema for samlingene er:

  • Samling 1: Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
  • Samling 2: Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
  • Samling 3: Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten
  • Samling 4: Ledelse av innovasjon og endring
  • Samling 5: Ledelse og økonomi: styring i offentlig forvaltning
  • Samling 6: Jus, internkontroll og etikk

Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet. Reise og opphold dekkes av den enkelte kommune. Det er mulig å søke reisetilskudd fra KS.

Lenkeblokk Icon Les mer om utdanningen på BIs nettsider Lenkeblokk Icon Søknadsskjema