Les mer om utdanningen og søk

Lenkeblokk Icon Trykk på lenka

Søknadsfristen er 15 mars.

- Omstillingene helse- og omsorgsektoren står overfor kan ikke løses med dagens organisering eller arbeidsmåter. Stadig mer komplekse og sammensatte oppgaver legger press på ressurser og krever eksperimentering, nytenkning og innovasjon. Vi må bevege oss inn i det ukjente og bryte etablerte mønstre, og her blir lederrollen viktig, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for KS arbeidsgiverpolitikk.

- Kommunale ledere som har deltatt tidligere er veldig fornøyde, sier Roxrud Leinhardt. Det viser også tilbakemeldingene fra konsulentselskapet Rambøll som har evaluert utdanningen.

Deltakerne sier at læringsutbytte er svært godt, og at lederutdanningen gjør dem tryggere i lederrollen, styrker gjennomføringskraften og evnen til innovasjon og utvikling. Hittil har godt over 1000 ledere tatt denne utdanningen.

Utdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå, og er et samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet.

Handelshøyskolen BI er ansvarlige for gjennomføringen av utdanningen.

- Helse- og omsorgssektoren må finne nye måter å løse oppgaven på og sikre rekruttering og kompetanse. Som leder har du et spesielt ansvar som veiviser for utvikling og nyskaping. Dette krever kompetanse, ferdigheter og nye måter å utøve lederrollen på. Denne utdanningen er en mulighet til å videreutvikle lederkompetansen sammen med kolleger fra hele landet, sier Marit Roxrud Leinhardt.

Seks samlinger over ett år:

Samling 1: Ledelse og tjenesteutvikling i helse og omsorg

Samling 2: Kompetanseutvikling, mestring og kontinuerlig forbedring

Samling 3: Organisering, digitalisering og samarbeid

Samling 4: Innovasjon og tjenestedesign

Samling 5: Forvaltning, pasientsikkerhet og kvalitet

Samling 6: Helseøkonomi, styring og forbedring

Dette året blir det tre klasser i Oslo og en klasse i Bergen.

Studieavgiften dekkes av helsedirektoratet. Reise og opphold dekkes av den enkelte kommune.