Hvordan lykkes med gjennomføringen av 10-Faktor?

I dette tipsheftet får du tips for en god gjennomføring. Vi har samlet kunnskap om kommunenes erfaringer med å gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor.

Lenkeblokk Icon Tipshefte: Hva skal til for å lykkes med 10-Faktor?