Programmet, som er utviklet av Handelshøgskolen BI i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS, er tildelt finaleplass i European Foundation for Management Developments (EFMD) prestisjefylte kåring, Excellence in Practice.

- Vi er veldig stolt av at KS har vært med på å utvikle dette programmet fordi det bidrar til å styrke lederne i kommunehelsetjenesten. Det har vært opptil 700 søkere til 216 plasser, noe som viser at utdanningen både treffer et behov og er relevant for utvikling av ledernes kompetanse. God ledelse er viktig og nødvendig i denne sektoren i årene som kommer, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas i KS.

Sette brukere og pasienter i sentrum

EFMD representerer et av de største internasjonale nettverkene innen lederutvikling i verden, og er et viktig forum for informasjon, forskning, nettverksbygging og debatt om beste praksis i lederutdanning. Hensikten med utdanningen er å øke ledernes handlingskompetanse og evne til innovasjon og endring for å øke handlingsrommet i eget arbeid.

-Målet er med andre ord å sette pasienter og brukere i sentrum og forbedre norsk primærhelsetjeneste, sier Hjertaas.

Masterprogrammet er utviklet som et verktøy for «bottom-up» omstilling i helse-Norge, der deltakerne tar med seg et reelt forbedringsprosjekt som skal planlegges og gjennomføres. Hittil har over 230 endringsprosjekter blitt gjennomført fra Hammerfest i nord til Lista i sør.

Neste søknadsfrist for å delta i masterprogrammet er 15. april 2020.

Lenkeblokk Icon Mer som saken på nettsidene til BI