Meld deg på her

Foto: Illustrasjon: Bly

Lenkeblokk Icon Informasjon og påmelding

Hva: Arbeidslivsfrokost med KS om god ledelse

Når: 12. april kl. 8.15 – 9.00, frokost serveres fra 7.45  

Hvor: Fysisk i KS møtesenter (Haakon VIIs gt. 9) og stream:https://youtube.com/live/ZaT8RWiMCcc

Påmelding: https://ks.qondor.com/KSarbeidslivsfrokostGodledelse

Vi står ovenfor flere komplekse samfunnsutfordringer som ingen helt vet svaret på. Men, med en stadig voksende andel eldre, vedvarende mangel på arbeidskraft og trangere økonomi øker presset på kommunene. Er dagens ledere rustet til å gjøre disse omstillingene, og hva skal til for at de lykkes?   
Når verden endrer seg, må måten å lede på også gjøre det.

På denne arbeidslivsfrokosten setter vi søkelyset på topplederens rolle som iverksetter av større omstillinger.   
Vi får besøk av professor Bjørn Erik Mørk fra BI som forteller om viktig læring fra Nasjonalt topplederprogram og nasjonal lederutdanning.   
Kommunalsjef Albert Verhagen fra Melhus kommune og kommunedirektør Øyvind Henriksen i Nordre Follo kommune deler sine erfaringer som toppledere i ledelse av gjennomgripende omstillinger.   
Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø rammer inn utfordringene for god ledelse i fremtiden. Frokosten ledes av Anette Hansen fra KS.  

Program: 

  • En ny tid. Hvilket fremtidsbilde står dagens ledere overfor? ved Tor Arne Gangsø, Arbeidslivsdirektør i KS  
  • Hva har vi lært og hva kan vi gjøre med det? Læringspunkter fra Nasjonalt topplederprogram og Nasjonal lederutdanning ved Bjørn Erik Mørk, BI  
  • Erfaringer fra å lede gjennomgripende omstillinger ved Albert Verhagen, kommunalsjef Melhus kommune  
  • Samtale: Hva må til for at ledere skal lykkes med gjennomgripende omstilling?  
  • Albert Verhagen, kommunalsjef Melhus kommune  
  • Øyvind Henriksen, kommunedirektør Nordre Follo kommune  
  • Bjørn Erik Mørk, professor BI  
  • Avslutning ved Tor Arne Gangsø