Ny veileder:

Lenkeblokk Icon Fagbrev på jobb

Webinaret fra 4. november ser du i opptak her:

Filmen nedenfor er laget på oppdrag fra KS , Fagforbundet og Delta for å vise hvorfor det er viktig med Fagbrev på jobb-ordningen. Filmen er laget av Wemake.


Helse- og omsorgssektoren har en høy andel ansatte uten formell kompetanse. Kommunene har et mål om å redusere denne andelen, og å øke andel ansatte med formell kompetanse. Det er et stort behov for fagarbeidere i sektoren i årene som kommer.

KS, Fagforbundet og Delta har gjennom bransjeprogrammet fått midler til å sette søkelys på ordningen fagbrev på jobb, gjøre denne kjent blant ledere og ansatte i kommunene og bidra til at det blir en attraktiv ordning som tilbys i alle fylker.

Utvikle og motivere ansatte

- Kommunene må være attraktive arbeidsplasser for unge og nyutdannede helsefagarbeidere. Men det vil ikke være nok til å dekke behovet framover. Kommunene sier selv at den viktigste strategien de har for å få nok og riktig kompetanse, er å utvikle og mobilisere de ansatte gjennom formalisering av kompetanse og legge til rette for at flere kan ta fagbrev mens de er i arbeid, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS Arbeidsliv

Fagbrev på jobb er en opplæringsordning som skal bidra til å dekke virksomhetens kompetansebehov og styrke kommunens omdømme som arbeidsgiver. Fagbrev på jobb fremmer god kvalitet i tjenestene, mestring og trygghet i jobben for den ansatte og er samtidig bra for brukerne.

I treparts - bransjeprogram for kompetanse i kommunal helse- og omsorg jobber vi sammen om å finne gode tiltak og ordninger for å øke kompetanse og kvalitet i tjenestene. Bransjeprogrammet er i regi av regjeringens kompetansereform Lære hele livet.

Webinaret passer for deg som er leder, ansatt eller tillitsvalgt i kommunene, for deg som jobber i fylkeskommunene med kvalifisering og opplæring og andre som er opptatt av kompetanse i kommunene.