For å sikre geografisk spredning og en god match mellom deltagerne er det viktig at deltakerne kommer fra hele landet

Marit Roxrud Leinhardt

Les mer her

Foto: Shutterstock

Lenkeblokk Icon Søknad og informasjon finner du her

Målgruppen er ledere på strategisk nivå, kommunalsjefer/kommunaldirektører eller helsesjef innen helse- og omsorgssektoren og tilsvarende ledernivå i spesialisthelsetjenesten. Det er 40 plasser, 20 fra spesialisthelsetjenesten og 20 fra kommunehelsetjenesten.

Ønsker søkere fra hele landet

Utdanningen får veldig gode tilbakemeldinger.

- For å sikre geografisk spredning og en god match mellom deltagerne er det viktig at deltakerne kommer fra hele landet, sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i KS.   

Programmet gir 30 studiepoeng på masternivå og kan gjennomføres ved siden av jobben som leder. Søknadsfristen er 15. mars 2023. Handelshøyskolen BI vant anbudsprosessen og er ansvarlig for gjennomføringen av programmet

Vil jobbe i team på tvers

Lederne vil gjennom programmet jobbe i mindre team på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten med å utvikle og teste løsninger basert på nyere forskning om samarbeidsorganisering og smidig utviklingsarbeid.

- Nye krav i helsetjenestene setter nye krav til oss som ledere. Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten gir oss mulighet til å bli kjent på tvers av kommuner og sykehus. Dette gir oss innsikt i hverandres ståsted, og et nettverk på tvers av regionene. Jeg tror den samspillsforståelsen blir utrolig viktig i tiden fremover, sier Trude Wikdahl, tidligere student på Topplederprogrammet.

Utdanningen går over ett år – og det er seks samlinger á tre dager.

Tema for samlingene er:

Samling 1: Strategisk ledelse og strategiutvikling i helse -og omsorgssektoren

Samling 2: Ledelse på tvers og organisering for samarbeid

Samling 3: Strategisk innovasjonsledelse og innovasjonsstrategi

Samling 4: Helseøkonomi, teknologi og endring

Samling 5: Gjennomføring og kvalitet

Samling 6: Kommunikasjon og helhetlig styring

Studieavgiften dekkes av deltaker. Kommunale deltakerne kan søke OU midler fra KS til delfinansiering av studiekostnaden.

Du kan lese mer og søke her: