Siden midten av 2000-tallet har sosiale medier endret hele måten å bygge omdømme og rekruttere arbeidskraft på. De sosiale mediene, som digitalt binder folk sammen på uformelle måter, har skapt nye trender for hvordan arbeidsplasser profilerer seg og hvordan arbeidssøkende opererer. Her har kommunesektoren et gyllen mulighet til vise seg frem som attraktive arbeidsgivere og tiltrekke seg gode søkere.

Innhold

Sosiale medier - hva er det?
Slik kan kommunene bruke sosiale medier
Fordeler ved å bruke sosiale medier
Utfordringer for kommunene

Brukerne lager innholdet

Noe av det mest karakteristiske ved sosiale medier er at det er brukerne av tjenestene som produserer innholdet.

Det er ingen utgiver eller avsender som bestemmer hva innholdet skal være - brukerne styrer dette gjennom delinger av bilder, nyheter og egenproduserte tekster. Formatet er uformelt og preget av en direkte og personlig stil.

Sosiale medier – hva er det?

Sosiale medier er en digital plattform for flerveiskommunikasjon. Typiske eksempler er Facebook, Twitter og LinkedIn.  

Sosiale medier gjorde for alvor sitt inntog på midten av 2000-tallet da Facebook kom. Siden den gang har sosiale medier blitt en stadig større del av hverdagen vår. Smarttelefoner og nettbrett gjør det mulig å være på sosiale medier når som helst, hvor som helst. Dette åpner opp for helt nye måter å drive profilerings- og rekrutteringsarbeid.  

Sosiale medier har utviklet nye mønstre og trender for profilering av arbeidsplasser og for arbeidssøking. De brukes i økende grad i arbeidslivet – både for å spre informasjon om ledige stillinger, men også for bakgrunnssjekk av kandidater og de opplysningene disse gir når de søker på stillinger. Hvor egnet hver enkelt kanal er for profilering og rekruttering varierer mellom yrkesgrupper og stillingstyper.

Sosiale medier har blitt en del av hverdagen til kommunesektoren, og særlig Facebook brukes aktivt. Allikevel har sektoren i liten grad benyttet seg av sosiale medier som en kanal for å profilere seg som arbeidsgiver og tiltrekke seg nye ansatte. Her er det et stort potensial, særlig når vi vet at flere kommuner sliter med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft.

Facebook har flest brukere

 • Facebook er det desidert mest brukte sosiale mediet i verden, også i Norge.
 • Over 3 millioner av norske innbyggere er på Facebook.
 • Nesten 80 prosent av Norges befolkning som har tilgang til internett har profil på Facebook.
 • Over 80 prosent av de med profil er innom Facebook daglig.

Slik kan kommunesektoren bruke sosiale medier

Kommunesektoren er et godt sted å jobbe, med bredt spenn i arbeidsoppgaver og store utviklingsmuligheter. Det må fortelles! Arbeidstakere og jobbsøkere må få vite om alt kommunesektoren kan tilby – sånn at de får lyst til å begynne å jobbe der. Her kan sosiale medier være et effektivt verktøy.

Lag egen karriereside på Facebook

Mange virksomheter i næringslivet bruker egne karrieresider på Facebook, i tillegg til nettsider som brukes for markedsføring av tjenester og produkter med kunder som målgruppe. Slik skiller de mellom de ulike målgruppene, og sikrer at følgerne får den informasjonen de faktisk ønsker når de følger de ulike sidene. Dette kan kommunale arbeidsgivere også gjøre.

Ta regien – fortell de gode historiene

På sosiale medier samler man følgere ved å legge ut interessant stoff om innholdet i arbeidsoppgaver, planer om nye prosjekter o.l. For kommuner og fylkeskommuner kan dette være en fin måte å profilere arbeidsplassen på og bygge et godt omdømme – attraktive arbeidsplasser tiltrekker seg kloke hoder. I tillegg kan dere legge ut intervjuer med ansatte om hva deres arbeidsoppgaver består av, dele nytt fagstoff eller informasjon om nye prosjekter og satsninger.  

Dersom dere skal rekruttere arbeidstakere spiller det liten rolle hvor gode forholdene er internt i virksomheten dersom dette budskapet ikke når utenfor dørene. Kommunale arbeidsplasser er ofte tett på innbyggerne, og ansatte spiller derfor en sentral rolle for omdømmet. Ansatte som twitrer om arbeidshverdagen sin eller deler historier på LinkedIn eller Facebook kan oppleves som troverdige sannhetsvitner og øke interessen for arbeidsplassen.

Bruk rett kanal

Del stillingsannonser på sosiale medier i de tilfeller der det egner seg. Bruk den kanalen som treffer målgruppen best. Er de fleste potensielle søkerne på LinkedIn og ikke på Facebook, er det liten vits i å bruke tid og ressurser på å spre annonsen på Facebook. Det er mulig å bruke forskjellige kanaler for å nå ulike kandidater. En del potensielle søkere er ikke på sosiale medier, og kan derfor bli utelukket dersom dere ikke bruker andre rekrutteringskanaler i tillegg til sosiale medier.

Følg med på datatrafikken

Å følge med på datatrafikken på sosiale medier kombinert med å samle inn data om hvor aktuelle kandidater får informasjon om stillingen, gir viktig informasjon som kommunene kan bruke til bedre målretting av innholdet. Samtidig gir sosiale medier informasjon om hvilke personer som viser interesse. Å vite hvilke aldersgrupper, kjønn og yrkersgrupper personene tilhører er nyttig, både i konkrete situasjoner, men også for å legge en helhetlig rekrutteringsstrategi.

Lag helhetlig strategi

For å lykkes i sosiale medier må dere ha et budskap og en klar ide om hva dere vil oppnå. Sørg for å lage en helhetlig strategi der dere blant annet:

 • definerer mål
 • definerer når og hvordan dere skal bruke sosiale medier
 • bestemmer hvordan dere skal benytte sosiale medier sammen med de andre mer tradisjonelle kanalene og metodene
 • ser profilering og rekruttering i sammenheng og hvordan disse virker inn på hverandre

Rekruttering gjennom sosiale medier er gjerne mer vellykket dersom det er gjort et godt profileringsarbeid i forkant. Dette er en av årsakene til at flere bedrifter investerer såpass mye ressurser i profilering.

Gjennom profileringsarbeidet kan dere samle følgere som er interessert i virksomheten som arbeidsplass og derfor vil oppfatte stillingsannonser som relevant informasjon. Omvendt vil også gode rekrutteringskampanjer kunne gi god profilering.

 

Fordeler ved å bruke sosiale medier 

 • Kostnadsbesparende
 • Oversikt over hvem som viser interesse
 • Mulig å endre annonse eller utlysning underveis for å fininstille og øke interessen
 • Hente ut informasjon om hvem som har likt, klikket seg inn på, kommentert eller delt en annonse
 • Skreddersy annonse for bestemte målgrupper
 • Mer uformell og personlig dialog mellom arbeidsplassen og potensielle søkere
 • Treffer personer som ikke er aktivt på utkikk etter ny jobb

Å spre stillingsutlysninger på Facebook er langt billigere enn å annonsere på for eksempel finn.no. I tillegg får dere god kontroll på hvor godt utlysningen eller annonseteksten treffer målgruppen, hvor mange den når, hvem som klikker seg inn på den eller viser interesse. Dersom annonsen ikke får noen særlig klikk, kan dere justere underveis ved å endre annonsen. 

I tillegg kan dere selv velge hvilken målgruppe og hvor mange personer annonsen skal nå. 

Utfordringer for kommunale arbeidsgivere

 • Selv om kommunene gjerne er på Facebook, bruker de ikke kanalen til profilering og rekruttering. Den brukes mer som en digital lokalavis, med alle innbyggerne i kommunen som målgruppe.
 • Kommunene har liten tid og få ressurser til å følge opp arbeidet i sosiale medier tilstrekkelig.
 • Ansatte ser på LinkedIn som det mest egnede sosiale mediet for rekruttering, mens nordmenn er generelt relativt passive brukere av denne tjenesten i dag.
 • Mange kommuner har ikke en skikkelig strategi for hvordan de skal bruke sosiale medier, særlig ikke innen rekruttering og profilering
 • Noen arbeidstakere er skeptiske til annonsering på Facebook og ønsker ikke denne typen innhold i sin private Facebook-feed.

Å lykkes på sosiale medier krever en helhetlig strategi, tid og kunnskap. Mange kommuner sliter med for få ressurser til å følge opp arbeidet i sosiale medier på en god nok måte. Samtidig mangler de en strategi for hvordan de skal bruke sosiale medier for å nå sine mål. 

Dersom kommunen primært bruker Facebook for å skape dialog med innbyggerne og budskapet er relatert til innbygygerservice, kan enkelte av følgerne oppleve jobbannonser og annen rekrutteringsvirksomhet som irrelevant og uønsket. Dette kan løses ved å opprette egne karrieresider på Facebook.

Hvem bruker sosiale medier

Bruken av de ulike sosiale mediene henger sammen med kjønn og alder. Litt forenklet kan vi si at Facebook er for de eldre, mens den yngre del av belfolkningen er på Instagram og Snapchat.

Brukerandel per uke for ulike sosiale medier:

 • Facebook: 80 prosent
 • Snapchat: 30 prosent
 • Instagram: 24 prosent
 • Twitter: 15 prosent
 • LinkedIn: 12 prosent