Første steg for å drive rekruttering og profilering på Facebook er å opprette en egen karriereside. Ønsker dere å legge ut stillingsannonser gratis, er dere nødt til å ha en side å gjøre det på. 

Egen karriereside

Mange kommuner har allerede opprettet sider for innbyggerservice. Her guider vi dere gjennom oppsett og innhold for en egen side med jobb og karriere som tema.

Men først, husk forutsetningene for å lykkes:

Noen må ha ansvar for og kompetanse til å holde Facebook-siden levende. Det betyr jevnlige oppdateringer, godt og relevant innhold og å besvare henvendelser som kommer via siden.

Formål

 • Opprette en plattform for å legge ut stillingsannonser.
 • Siden kan også benyttes til omdømmebygging ved å legge ut annen  relevant informasjon om kommunen som arbeidsgiver.
 • Siden som opprettes vil bli utformet som en tidslinje, hvor nyere innhold vil ligge øverst.
 • Siden gir også muligheter for et mer personlig forhold mellom arbeidsgiver og potensielle arbeidstakere, dersom det åpnes for at potensielle arbeidstakere kan skrive inn eller kommentere på det som legges ut.

Fremgangsmåte

Klikk på Facebooks hjelpeside for å opprette sider

Innhold

 • Oppdater sidens innhold ofte med interessante innlegg for følgerne.
 • Intervjuer, bilder eller videoer av ansatte og deres hverdag har hatt positiv innvirkning på følgermassen for mange virksomheter. Dette bidrar til å skape et forhold med potensielle kandidater. 
 • Innlegg på Facebook kan gjerne være mer uformelle enn på kommunens hjemmeside.
 • Facebook kan skape et mer personlig forhold mellom arbeidsgiver og potensielle arbeidstakere. Personer føler for eksempel ofte at terskelen for å kontakte arbeidsgiveren er lavere på Facebook Messenger enn på epost eller per telefon.

Eksempler på Facebook-sider

Apper som gir god info:

Norges Bank har en egen karriereside på Facebook med apper som gir oversiktlig informasjon til målgruppen.

Jevnlige og relevante oppdateringer:

Nordea har en egen karriereside på Facebook der de jevnlig publiserer innhold rettet mot målgruppen. 

Facebook Ads

Ved å benytte Facebook Ads kan dere rette annonsen mot bestemte målgrupper dere selv definerer. Dere velger selv hvilke egenskaper dere ønsker kandidatene skal ha - dermed får disse kandidatene annonsen opp i feeden sin eller på sin Facebook-side. Egenskapene kan være alt fra geografisk område, alder, utdannelse og interesser til yrke.

En fordel med denne type annonsering er at du selv velger hvor mye du er villig til å betale. Enten betaler du per klikk på annonsen (click), eller så betaler du for hver person som har sett eller scrollet forbi annonsen (impression). Det er også mulig å bestemme hvilke klokkeslett annonsen skal være aktiv.

Eksempel på målrettet annonse

På jakt etter bestemte kandidater? Sørg for at dere treffer dem med annonsen!

Dersom kommunen er på utkikk etter en nyutdannet vann- og avløpsingeniør kan det være lurt å velge en annonse som når ut til personer i alderen 25-35 år med ingeniørutdannelse, som bor i eller nært kommunen eller som befinner seg rundt relevante utdanningsinstitusjoner.

Det er to måter å annonsere på ved å bruke Facebook Ads:

 • Annonse i nyhetsfeed
 • Annonse i høyre marg

Fordeler ved å annonsere i nyhetsfeed

 • Flere klikk enn annonser i høyre marg.
 • Muligheter for å klikke inn på, dele og kommentere selve annonsen.
 • Blir i større grad sett på mobile enheter enn hva annonser i høyre marg blir.

Fordeler ved å annonsere i høyre marg

 • Billigere per visning enn annonser i nyhetsfeed.
 • Nytt design gjør annonsene i margen mer lik annonsene i nyhetsfeeden, men sannsynligvis fremdelses billigere.
 • Bryter ikke den sosiale kontrakten med brukeren - mange er lite begeistret for å få reklame i nyhetsfeeden sin.

Oppskrift på Facebook-annonse

Klikk på Facebooks hjelpeside for annonser for å følge manual 

Hvor mye koster annonseringen?

Det er tre måter å betale på. Alle gir dere muligheten til selv å velge hvor mye dere ønsker å annonsere for. Prisen på annonsering vil variere basert på hva dere ønsker å formidle og hvem dere vil nå. 

Se illustrative videoer om Facebook Ads priser.

Få hjelp til å lage annonsen

Synes dere det er vrient å lage anonnsene selv? Eller sliter dere med å få tiden til å strekke til?

Det finnes hjelp å få! Det er mange firmaer som kan bistå dere i utformingen og publiseringen av annonsen. 

Følg med på statistikken

Hvordan vet dere om arbeidet dere legger ned på sosiale medier faktisk virker? Ved å bruke statistikk!

Sosiale medier gir dere muligheten til å evaluere eget rekrutteringsarbeid gjennom en stor mengde statistikk. Ved å samle opp statistikk fra rekrutteringsarbeidet er det enklere å dokumentere hvilken metode som gir flest kvalifiserte søkere. Dette betyr også at dere har muligheten til å prøve dere frem, og følge deres egen utvikling.

Den kanskje mest relevante informasjonen må kommunen likevel samle inn selv: Kunnskap om hvor de best kvalifiserte søkerne først fant annonsen. Dette er noe dere bør spørre om i søknadskjemaer eller på intervju, fordi det er viktig informasjon for senere bruk av sosiale medier i rekrutteringsprosesser. På samme måte kan det være interessant å spørre om hva det var ved annonsen som fanget søkernes interesse.

Facebook innsikt

Facebook gir nyttig statistikk helt gratis. Dette kalles Facebook innsikt, og inneholder informasjon om:

1. Hvor mange personer som liker Facebook-siden din
2. Hvor mange personer innleggene dine når ut til. Her er det mulig å:

 • skille mellom hvor mange av personene som følger siden din som blir nådd, og hvor mange andre personer som nås
 • skille mellom personer som blir nådd av et innlegg grunnet betalt annonsering gjennom Facebook, og de som blir nådd uten at annonsen er betalt for, såkalt organisk

3. Dine innleggs engasjement, som viser hvor mange av personene som har sett et innlegg og som faktisk reager ved å klikke liker, kommenter eller deler.
4. Kjønn og alder på personer som har reagert på ditt innlegg ved å klikke liker, kommentere eller dele innlegget.
5. Antall klikk per innlegg.

Tre gode eksempler på kommuners bruk av sosiale medier

 • Rissa kommune

  Rissa kommune på Instagram

  Rissa kommune er et godt eksempel på en kommune som nyttiggjør seg av sosiale medier på ulike måter. Kommunen gjennomførte blant annet et større prosjekt knyttet til omdømmebygging, der hele befolkningen ble involvert. 

  Omdømmebyggingen var både knyttet til kommunen som arbeidsgiver og som bosted. Prosjektet fikk mye oppmerksomhet og kommunen fikk flere følgere på Facebook.

  - Den grunnleggende strategien vår for bruk av sosiale medier i rekruttering og profilering er «just do it». Det trenger ikke være så byråkratisk. Vi ønsker å teste ut mye forskjellig, og vi syns vi merker fort hvis det ikke fungerer.
  Ola Andreas Stavne, personalsjef

  Omdømme på Instagram

  Da kommunen begynte å bruke Instagram i 2015 ble visjonen «jordnær lykke» emneknagg på Instagram og denne har blitt brukt over 12 000 ganger. I forbindelse med omdømmearbeidet ble det også laget en del filmer; også filmer som omhandler ulike yrker i kommunen. Deler av satsingen ble finansiert gjennom «Saman om en betre kommune» -prosjektet.

  Høsten 2015 hadde kommunen en ny kampanje på Instagram, for å synliggjøre mangfoldet i arbeidet som utføres i kommunen. Utvalgte ansatte lånte Instragram-kontoen til kommunen i hver sin dag, og la ut bilder fra sin egen arbeidshverdag. De ansatte fikk mulighet til å legge ut hvilke bilder de måtte ønske, så lenge de ivaretok personvernhensyn og taushetsplikten.

   

  Åpen strategi

  Kommunen brukte ikke lang tid på å vurdere om de skulle igangsette kampanjen. Kommunikasjonsrådgiveren diskuterte litt med kollegaer, og orienterte ledergruppa, og de ble raskt enige om at dette var noe de kunne forsøke. Planen var at dersom kampanjen ikke virket etter sin hensikt, så ville de raskt avslutte arbeidet.

  Rissa kommune har en rådmann som er opptatt av å prøve ut nye ting og som ikke er redd for å feile. Kommunen har også en relativt åpen strategi for bruk av sosiale medier, som gjør at det tar kort tid fra beslutning tas til kampanjen gjennomføres.
 • Sarpsborg kommune

  Sarpsborg kommunes rekrutteringsstrategi

  Sarpsborg kommune har en egen kommunedelplan for kommunikasjon. Av denne framkommer følgende mål for omdømmet av kommunen som arbeidsgiver:

  • Kommunen skal markedsføre bredden av spennende stillinger og oppgaver
  • Kommunen skal synliggjøre at de ansatte utgjør en forskjell for enkeltmennesker og for sarpsborgsamfunnet
  • Verdiene skal brukes aktivt overfor ansatte og potensielle arbeidstakere
  • Innovative rekrutteringsprosesser skal bidra til å skape oppmerksomhet om kommunen som arbeidsgiver
  • Arbeidsmiljøet skal preges av trivsel og meningsfulle arbeidsoppgaver, slik at de ansatte er gode ambassadører
  • Både medarbeidere og ledere skal bevisstgjøres på at de er synlige rollemodeller og ambassadører for Sarpsborg kommune gjennom utførelsen av sitt arbeid

  Rekruttering i digitale kanaler

  Sarpsborg kommune har allerede eksperimentert mye med rekruttering og profilering over lengre tid, også gjennom sosiale medier. De hadde først en lengre periode der de forsøkte ulike medier og kommunikasjonsformer for å få et erfaringsgrunnlag å bygge videre på.

  Et av de første eksperimentene de gjennomførte var i forbindelse med rekruttering av en kommunikasjonsrådgiver. I denne forbindelse brukte de primært digitale kanaler; kommunens hjemmeside, Twitter, Facebook og LinkedIn, i tillegg til en fellesannonse i Sarpsborg Arbeiderblad. Nyheten om at kommunen eksperimenterte med digitale kanaler spredte seg på Twitter, slik at utlysningen fikk flere delinger (retweets).

  Rekrutteringsvideo

  Kommunikasjonsavdelingen laget også en video som ble lagt ut på Youtube og andre digitale plattformer. I videoen presenterer kommunikasjonssjefen stillingen, og man får en kort presentasjon av ansatte i avdelingen og deres ansvarsområde. Alle de ansatte fremmer samme budskap, om at Sarpsborg kommune er opptatt av digital kommunikasjon, som er området den nye rådgiveren skal jobbe med.


  Målet med videoen var at seere og potensielle arbeidssøkere skulle få et mer personlig forhold til kommunen, i tillegg til å bli overbevist om at stillingen som skulle besettes var innenfor et område som ble oppfattet som viktig for kommunen.
   

  Rådgiveren som til slutt ble ansatt påpeker i en annen video som har blitt lagt ut at nettopp det at kommunikasjonssjefen twitret om stillingen, var en av de avgjørende faktorene som gjorde at han søkte på stillingen.
  Årsaken til at rådgiveren i utgangspunktet fulgte kommunikasjonssjefen på Twitter var at Sarpsborg kommune allerede hadde utmerket seg som en interessant kommune fra et kommunikasjonsfaglig ståsted. Dette indikerer at Sarpsborg kommune hadde skapt seg et positivt omdømme som arbeidsgiver, i alle fall innenfor kommunikasjon.

  På bakgrunn av erfaringer fra eksperimenteringen besluttet kommunen å slutte med trykte medier, og de utviklet en intern strategi for all betalt kommunikasjon. Sarpsborg kommune påpeker dog at sosiale medier ikke nødvendigvis skal brukes i alle sammenhenger.

  - Effekten av kampanjene er todelte: Den kortsiktige ved at vi få konkrete søkere på den aktuelle stillingen – og den langsiktige ved at vi på denne måten fremstår som en moderne, framtidsrettet og attraktiv kommune for nye medarbeidere. Vi ser at den kortsiktige effekten varierer mye – blant annet ved type stilling – og vi er bevisste på å ikke overdrive bruken av denne metoden, slik at effekten blir størst mulig når vi første bestemmer oss for å satse.
  Pål Nilsen, kommunikasjonssjef

  "Vi trenger deg" - et motiverende budskap

  At rekrutteringskampanjer både har en kortsiktig og langsiktig effekt, kunne kommunen illustrere ved å vise til en kampanje de utviklet for å rekruttere sykepleiere til kommunen. Som en del av kampanjen laget kommunen en video, som blant annet ble vist på kinoene i kommunen. Videoen er kort og effektiv og konsentrerte seg om å presentere noen av de ansatte og hvorfor de jobber der. Stikkord som faglighet, utfordringer og et godt arbeidsmiljø er de bærende budskapene.

  Videoen avslutter med at «vi trenger deg», noe som også kan virke som et motiverende budskap. Selv om det er en stund siden videoen ble laget, og det var en del av en konkret kampanje, viser også søkere i dag til at videoen var noe de hadde lagt merke til, og at den bidro til å fange interessen.

  Digitalt fremfor trykt

  I fasen hvor kommunen eksperimenterte med bruk av sosiale medier, var kommunen aktiv i datainnsamling og analyse, og søkere ble spurt om hvor de hadde sett jobbannonsen de søkte på. Sarpsborg kommune registrerte at det var få som viste til annonsering i lokalavisa. Dermed valgte kommunen å gå bort fra de trykte mediene.

  Sarpsborg forsøker stadig å videreutvikle sin bruk av sosiale medier. I handlingsplandelen i kommunedelplanen for kommunikasjon framkommer det at kommunen blant annet skal:
  • Utvikle rekrutteringskampanjer til bruk på sosiale medier
  • Lage en serie med videoer til bruk på sosiale medier som viser på en underholdende måte hvordan kommunen jobbe med tjenestene
  • Synliggjøre de gode historiene om medarbeidere som har gjort noe godt for andre i jobben sin.
 • Stavanger kommune

  Stavanger kommune har satset digitalt

  Stavanger kommune har jobbet særlig aktivt med profilering av kommunen som arbeidsplass. De har riktignok ikke brukt sosiale medier som den utvalgte plattformen til profilering, men de har blant annet utviklet en egen jobb- og karriereside på kommunens hjemmeside.

  Her får leseren informasjon om karrieremuligheter og utlyste stillinger. Dessuten blir enkelte yrker presentert gjennom å møte en ansatt. Dette er en mye brukt framgangsmåte blant mange arbeidsgivere, også i privat sektor, med den hensikt å engasjere leseren.

  Nettside for å rekruttere

  Bakgrunnen for siden var kommunens utfordringer med å rekruttere sykepleiere, ingeniører og barnehagelærere. Ideen fikk de fra privat næringsliv, som var en sterk konkurrent til kommunen på ingeniørstillinger. Gjennom deltakelse på rekrutteringsmesser og liknende, oppstod det også et behov for å ha et tydelig, overordnet budskap om kommunen som arbeidsplass.

  - Mange vet ikke helt hva det er kommunen kan tilby som arbeidsplass. Vi kan ikke konkurrere på lønn, så vi måtte finne konkurransefortrinnet vårt. Budskapet vi formidler er «meningsfull jobb».
  Gunn Claire Westad, fagsjef HR utvikling

  Godt besøkt nettside

  Jobb og karrieresiden har vært i bruk i ca. tre år, og kommunen opplever at det er en enkel måte å profilere seg på. Siden er en av de mest besøkte av alle sidene kommunen administrerer.

  Kommunen er opptatt av at nettsiden ikke skal inneholde gammelt nytt, og sørger for å holde siden oppdatert, for eksempel med nye intervjuer av ansatte. Samtidig er de strategiske i valg av hva slags intervjuer som legges ut, og når disse legges ut, og intervjuene kobles med andre rekrutteringsprosesser.

  Annonser på Facebook

  Kommunen har også jobbet med å tenke ut hvordan de kan nyttiggjøre seg av sosiale medier for profilering og rekruttering av arbeidstakere. På lik linje med mange kommuner er Facebook-siden kommunen har mest brukt til å vise frem tjenestetilbudet, og brukes ikke så mye til profilering av kommunen som arbeidsgiver.

  Imidlertid brukes Facebooks annonseringsmulighet, særlig når de ønsker å nå unge arbeidstakere, eksempelvis til helgejobbing og ekstravakter. 
  For å unngå å virke invaderende på målgruppen, benytter kommunen bannerannonsering, framfor å profilere annonser i newsfeeden – som også er en annonseringsmulighet.

  Stavanger kommune følger aktivt med på responsen på de ulike annonsene for å få informasjon om interessen, og for å sikre riktig målretting av annonsen. Dersom annonsen synes å fange mindre interesse enn forventet, kan de kostnadsfritt justere tekst, bilde og målgruppe. Kommunen understreker at de finner det nyttig at annonseringen på Facebook er så fleksibel og lett å justere.