Formålet er å vise hvor viktig det er å jobbe systematisk med profilering og rekruttering, gi dere tips om hvordan sosiale medier kan være et godt verktøy i dette arbeidet og forhåpentligvis inspirere dere til å prøve noen nye veier.

Vil dere vite mer?

Innholdet på nettsidene er basert på disse to rapportene:

I rapportene kan dere lese mer detaljert om funn, informanter og undersøkelser. Her finner dere både tallmateriale og referanser, og kan dykke dypere ned i det dere er spesielt interessert i.

Lykke til med arbeidet!