Påmelding

Foto: Mostphotos

Lenkeblokk Icon Meld deg på her

Sammen ønsker vi å bidra til å spre kunnskap om viktige faktorer som skal til for å lykkes med å tilby flere praksisplasser av god kvalitet i de kommunale helse og omsorgstjenestene.  

Målgruppen for konferansen er både kommunal sektor, universiteter og høyskoler. Konferansen den 13. desember fra 12.00 - 14.45 er både fysisk og digital og koster ingenting. 

Lenkeblokk Icon Informasjon og påmelding her

Under konferansen får vi svar på spørsmål som: 

  • Hva er dagens status, og hvilke hindringer og barrierer står i veien for å tilby tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet? 
  • Hva skal til for å øke kapasiteten og kvaliteten på praksisplasser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene? 
  • Hvordan kan vi sammen skape gode praksisopphold som inspirerer studentene til å vende tilbake til kommunene når de er ferdig utdannet? 

 Vi har mange foredragsholdere og temaer, inkludert: 

  • Presentasjon av viktige funn fra kartleggingsundersøkelsen om omfang og variasjon av praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter i kommunene ved Oslo Economics. 
  • Time kommune deler erfaringer om hvordan de har jobbet med å skape de beste praksisplassene. 
  • Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) forteller om hvordan de organiserer tverrprofesjonell praksis for studenter fra helse- og sosialfagsutdanningene ved Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL), i et samarbeid mellom UiB, HVL og kommunene Bergen og Øygarden.  
  • Jobbvinner presenterer erfaringer fra et samarbeidsprosjekt med Nord Universitet om praksis i medisinsk sykepleie for sykepleiestudenter, og viser fram den nye veilederen i medisinsk praksis. 
  • Universitetet i Agder og Kristiansand kommune deler erfaringer med implementering av Trippel-P-modellen i en stor kommune.  

Programmet er under utvikling, og mer informasjon vil bli tilgjengelig fortløpende i denne artikkelen og på konferansens nettsider. 

Lenkeblokk Icon Avtale mellom regjeringen og KS om kvalitet- og kapasitetsøkning i praksis for helse- og sosialfagsstudenter 2022-2025