KS foreslo sammen med Samfunnsbedriftene at denne bransjen burde prioriteres når regjeringen nå utvider antall bransjer som omfattes av programmet. Samfunnsbedriftene organiserer store deler av denne bransjen, og vil utvikle programmet videre sammen med myndighetene og arbeidstakerorganisasjonene i sektoren.

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, er svært glad for at dette programmet som KS og Samfunnsbedriftene tok initiativ til, nå realiseres og utvikles i tråd med bransjens behov for viktig kompetanse.

Skal gjøre overgangen lettere

Denne uka offentliggjorde forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at det blir etablert et nytt bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Målet er å øke kompetansen for å gjøre overgangen til sirkulær økonomi lettere. 

Avfall og gjenvinning blir dermed den 12. bransjen som inngår i regjeringens bransjeprogram for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.  Kompetansetilbudet blir å finne ved ulike fagskoler, høyskoler og universiteter

Les saken hos Samfunnsbedriftene.

Lenkeblokk Icon Pressemelding fra regjeringen