Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Prisen deles ut av IMDi og Kunnskapsdepartementet.
Søknads-/forslagsfrist er 24. mai.

Les mer om prisen

«Mange kommuner jobber systematisk med mangfold og inkludering, og mange fortjener en pris! Men det er få kommunale arbeidsplasser som har deltatt i nominasjonene til denne prisen tidligere,» sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i KS arbeidsgiverpolitisk avdeling. Hun oppfordrer flere kommuner til å foreslå egne eller andres virksomheter.

Foreslå kandidater

Kontaktperson i KS: seniorrådgiver Marit Tovsen (se kontaktinformasjon under artikkelen)

Bilde uten beskrivelse