I de fleste norske kommuner er det utfordrende å rekruttere, utvikle og beholde helsepersonell, særlig sykepleiere. Jobbvinner har hatt fokus på oppfølging av nytilsatt helsepersonell i flere av sine piloter.

Jobbvinner og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold) arrangerer i samarbeid et læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram med oppstart i august i år. Deltakere får relevant kunnskap, tips og råd, men utvikler egne varianter av mentorprogram tilpasset lokale forhold.  Alle landets kommuner er velkommen til å delta med tverrfaglig sammensatte team.

- Et mentorprogram er et konkret, effektivt og lite ressurskrevende tiltak som kan bidra til å rekruttere og beholde helsepersonell. Erfaringer fra Trondheim kommune viser at mentorprogrammet førte til større trygghet for nytilsatte sykepleiere, sier Sissel Kvam i Jobbvinner. I tillegg kom de raskere inn i arbeidsoppgavene og i det sosiale miljøet på jobb. 

Hva er et læringsnettverk?
Arbeidet er tenkt organisert som et læringsnettverk. I korte trekk er dette en arbeidsmetode hvor deltagerne jobber med utfordringer i egen kommune for å oppnå varige endring. I løpet av en tidsavgrenset periode deltar tverrfaglige team fra kommunen på samlinger sammen med tverrfaglige team fra andre kommuner. Mellom samlingene jobber teamet med tiltak i egen kommune.

Invitasjon med mer informasjon kan du laste ned her.