139 millioner kronene lyses ut for å brukes på utdanningstilbud både i videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter. Alle universiteter, høyskoler, fagskoler og fylkeskommuner kan søke om midler til å oppskalere allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud.

Utdanningstilbudene skal særlig tilpasses nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte. Utdanningstilbudene skal være korte, fleksible og gratis. Målet med tilskuddet er å øke jobbsjansene for den enkelte og gi dem en sterkere tilknytning til arbeidslivet.

Oppdraget er en del av regjeringens kompetansereform Lære hele livet og av Kompetanseprogrammet som ble opprettet i 2020. Kompetanseprogrammet skal samordne og styrke sentrale virkemidler i regjeringens kompetansereform.

Les mer på Kompetanse Norges nettside om utlysningen som har to søknadsfrister:
1. frist: 29.april 2021
2. frist: 27.mai 2021