Ordningen skal bidra til bedre bruk av innvandrernes kompetanse og stimulere arbeidsgivere til få flere innvandrere i stillinger på høyere nivå i kommunal sektor.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke midler til ulike tiltak som bidrar til å øke antall innvandrere i stillinger på høyere nivå. Det kan for eksempel være tiltak for rekruttering av nye medarbeidere med innvandrerbakgrunn eller karriereutvikling og avansement for innvandrere som er ansatt i kommunale stillinger de er overkvalifisert for.

«Tilskuddsordningen kan gi en stimulans i mangfold- og rekrutteringsarbeidet, som jeg oppfordrer KS’ medlemmer til å benytte seg av», sier avdelingsdirektør Marit Roxrud Leinhardt i KS Arbeidsgiverpolitikk. KS har inngått en intensjonsavtale med IMDi for å styrke og støtte opp under det gode mangfoldsarbeidet som skjer i kommunal sektor.

Les mer om tilskuddsordningen