På vegne av Kunnskapsdepartementet, lyser både Kompetanse Norge og Diku ut tilskudd til utvikling av fleksible utdanningstilbud, gjennom felles søknadsportal.

Kompetanse Norge lyser ut inntil 40 millioner kroner til utvikling og utprøving/pilotering av fleksible videreutdanninger ved universitet, høyskoler og fagskoler. Utlysningen prioriterer særlig videreutdanningstilbud for å styrke digital kompetanse, ikt-sikkerhet og kompetanse for det grønne skiftet/bærekraft.

Videreutdanningstilbudet skal utvikles som et samarbeid mellom klynger/andre sammenslutninger av virksomheter (minimum to virksomheter) og universiteter, høyskoler eller fagskoler. Både utdanningsinstitusjonene og virksomhetene skal bidra aktivt i utvikling av tilbudet.

Diku lyser ut inntil 92 millioner kroner til utvikling og drift av fleksible og relevante utdanningstilbud i høyere utdanning, som kan gis utenfor campus.

Omstillingshastigheten i arbeidslivet øker, og mange har behov for å fornye eller endre sin kompetanse. Utdanningstilbudene i denne ordningen skal derfor kunne treffe både førstegangssøkere til høyere utdanning og de som har behov for å bygge på eksisterende kompetanse. 

Oppdragene er en del av regjeringens kompetansereform Lære hele livet og av Kompetanseprogrammet som ble opprettet i 2020. Kompetanseprogrammet skal samordne og styrke sentrale virkemidler i regjeringens kompetansereform.

Felles utlysning for begge ordningene med søknadsfrist 22. mars 2021.