Målet med Vertskap-programmet er at:

  • Ansatte forstår og opplever at de har en av verdens viktigste jobber
  • Arbeidsplassen gir den beste mottakelsen til den som kommer som nyansatt
  • Brukerne mottar tjenester med høy kvalitet

Vertskapet er utviklet av det svenske prosjektet Män i hälsa. Programmet går over 12 uker med én times workshop hver 14. dag.

Fem workshoper

Hver workshop tar for seg ett av fem perspektiv.

  1. Medarbeideren: Hva er mine tre beste egenskaper som medarbeider?
  2. Brukeren: Hvordan kan disse gode egenskapene komme brukeren til gode?
  3. Lederskapet: Hvordan den enkelte medarbeider utøve selvledelse og ta ansvar? 
  4. Pårørende: Hvordan bruke pårørende som ressurs og medspiller? 
  5. Den utvalgte: Hvordan ta imot den sist ankomne på avdelingen best mulig – den nyansatte, studenten, lærlingen eller den nye brukeren?  

Deltakerne jobber mest i grupper hvor de skal bli bevisst og sette ord på egenskaper de har som er viktige i møte med pasienter, pårørende og kollegaer. 

På slutten av hver workshop får deltakerne en oppgave de skal jobbe med frem til neste workshop, for å minne seg selv på og videreutvikle sine egenskaper.

Deltakere på Vertskap-workshop på Trondheim hospital.

To sykehjem i gang med Vertskap

Vertskap-programmet er i gang på to sykehjem i Trondheim kommune. Sykehjemmene deltar med en avdeling hver, hvor alle ansatte deltar i workshopene.

Hver workshop blir evaluert, og allerede nå kommer det fram at programmet skaper stort engasjement. Deltakerne føler seg sett og bekreftet av sine kollegaer, det blir et sterkere samhold i avdelingene og mange uttrykker at de er stolte over jobben de gjør.

Lenkeblokk Icon Les mer om hvordan workshopene foregår