Tryggere med mentor

Mentorordningen bidrar til at nytilsatte sykepleiere opplever trygghet og støtte og velger å fortsette å jobbe i kommunen. Runa, som er sykepleier i Trondheim kommune, forteller om sine erfaringer med det å ha en egen mentor. For henne har dette vært spesielt viktig i situasjoner hvor hun har måttet ta avgjørelser andre har vært uenige i.

Mer informasjon om mentorordningen i Trondheim kommune finner du her.