Hvordan skape trivsel på arbeidsplassen

Jobbvinner har snakket med en erfaren enhetsleder som har lyktes med å skape en arbeidsplass der en stor andel av de ansatte velger å bli. Som leder er hun opptatt av sin rolle som tilrettelegger.

Gi anerkjennelse

Vær raus med å anerkjennelse, alle trenger det.

Fordel ansvar

Gi de ansatte muligheten til å føle på ansvar og legg til rette for at de selv tar ansvar. Ta forslag til løsninger på alvor og vær åpen for å prøve ut nye løsninger i praksis.

Skap tilhørighet

Felleskapsfølelse og lagånd gir økt trivsel. Jobb med felles mål og vær tydelig på hva som forventes av den enkelte.

Ansatte som får mulighet til å vokse i jobben sin, føle på mestring, tillit og omsorg, de velger gjerne å bli.

Lykke til!