Omdømmebygging og rekruttering innen fotballen

Jobbvinner-TV møter daglig leder i Ranheim Toppfotball på Extra Arena, hjemmebanen til klubben som år etter år nesten rykket opp i eliteserien. Da de endelig tok steget, gjorde de det til gangs og har til manges overraskelse vist at de har noe å gjøre på øverste nivå. Hva gjør klubben for å lykkes?

Hvorfor vi lykkes? Daglig leder Frank Lidahl svarer kontant. Han mener kultur, verdier og felleskap er en viktig del av klubbens suksessoppskrift. Merkevaren Ranheim handler om noe mer enn en logo, det handler om å bygge en følelse, en identitet,  en historie. Og dette må formidles av menneskene i organisasjonen. Men for å gjøre det må alle vite hvorfor vi gjør det vi gjør, hvilke verdier og visjoner vi har, hva er oppdraget vårt, hvorfor skal folk bli glad i klubben vår og kjøpe billett?

Realiserer drømmer

For Ranheim er det sentralt å fokusere på prestasjon fremfor resultat. Resultatene er en konsekvens av prestasjonene, det er gjennom forbedring av prestasjoner resultat forbedres.

Ranheim skal være en klubb som realiserer drømmer, basert på verdiene lidenskap, utvikling og felleskap. Det er helt avgjørende at det er samsvar mellom verdiene og menneskene som er en del av klubben.

Når de rekrutterer er det avgjørende at jobben med visjon og verdier er gjort ordentlig, slik at man kjenner igjen ønskede egenskaper hos de som skal rekrutteres. Hvis ikke gir man seg selv et dårlig utgangspunkt når nye medarbeidere skal på plass.

De leter ikke nødvendigvis etter de mest ekstroverte, men de med lidenskap, de som har lyst til å stå opp om morgenen og brenne for det Ranheim holder på med.

Alle som er med i klubben utfordres i forhold til utvikling og forbedringspotensial, både som individ og som kollektiv. Og alle må ha en formening om hvordan de skal bidra til fellesskapet ved å skape energi og engasjement.

Suksess uten enere

Ranheim har ikke ressurser til å velge på øverste hylle. Derfor er de veldig opptatt av å se etter potensial. Det letteste, men også der det er størst fare for å trå feil, er å se etter de som har prestert. I følge Frank skal man da være veldig trygg på at de fortsatt er sultne og stiller krav til seg selv.

Når man ser etter potensial mener Frank det gjelder det å se bak mennesket, bak historikken. Hva har vedkommende gjort og hvorfor. Det handler om å gå i dybden, gjøre helhetlige vurderinger av mennesket du har foran deg og ikke bare se på det faglige.

Hos Ranheim gjøres dette gjennom samtaler, observasjoner og i noen tilfeller personlighetstester. I tillegg gjelder det å benytte seg av opparbeidet erfaringsgrunnlag, bruke tid og se på utvikling.

Alle hos Ranheim er i en utfordrerrolle, ikke bare spillerne, men hele organisasjonen. Frank forklarer dette med at klubben består ikke av enere, men av toere som har veldig lyst til å bli gode. Da må man være tålmodig, men samtidig kreve at alle jobber hardt, hver dag, for å bli bedre.

Stolthet kan utløse en enorm kraft

Frank mener at i stolthet ligger en enorm kraft som kan føre til vanvittige prestasjoner og dermed fantastiske resultater. Men han er også tydelig på at stolthet er ikke noe som kan bestilles eller vedtas. Det kreves en tydelig retning.

Det må finnes en felles oppfatning av hvorfor vi eksisterer. Ranheim er en klubb av og for trøndere, som skal begeistre, være fylt med lidenskap, utvikling og felleskap.

Her mener Frank lederskap står sentralt, på alle nivå. Hver dag er en kamp for å vinne hjertet og sjela til medarbeiderne. Etter hvert vil medarbeiderne virkelig kjenne på at det de står for som mennesker og det klubben står for, det samsvarer. Da vokser stolthet frem og da er alt mulig!

Pisk og kjærlighet

Frank legger stor vekt på å se alle rundt seg og å forsterke og korrigere ved å gi oftest mulige tilbakemeldinger til medarbeidere. Han sammenligner seg med en lokomotivfører som er opptatt av menneskene i organisasjonen.

Frank er klar på at man ikke blir best ved å ha det behagelig. Men han understreker at det fullt mulig å kombinere tøffe krav til kvalitet og et godt felleskap. For å få til dette kreves en utstrakt grad av tilbakemeldinger, både om smått og stort. Man må være opptatt av det minste, samtidig som man evner å se det store, og benytte seg av både litt pisk og kjærlighet.

Medgang og motgang

Innen fotballen kjenner man på medgang og motgang veldig ofte, med kamp hver helg. Da gjelder å ikke være fokusert på resultat, men prestasjonsorientert. Uansett område i klubben er Frank opptatt av hvorfor skjedde det. Hva gjorde vi bra, hva må vi gjøre mer av, hva må vi gjøre mindre av. På denne måten skapes forbedringer, som igjen bedrer prestasjon og dermed resultat.

Det er avgjørende å ikke bli kortsiktig opptatt av resultat og sette det i sammenheng med motgang. For det tar lang tid å se resultatene av den jobben som gjøres. Det som gjøres i år, rett eller galt, ser man ikke effekten av før kanskje til neste år. Da gjelder det å være utholdende, stole på verdiene, menneskene og forbedringsprosessene som til enhver tid er i gang.

De beste til våre nærmeste

Frank utfordres til å si noe om Jobbvinners motto, de beste til våre nærmeste. Han tar utfordringen på strak arm og mener at det er et motto som gir retning, gir tro og som kan få folk til å forstå hvorfor de går på jobb.

Han tenker det trengs ledere som går foran og som er villige til å legge til rette for at medarbeiderne skal kunne gjøre gode prestasjoner, hver dag! Det trengs også medarbeidere som vil bli best, de som bestemmer seg for å legge igjen den beste følelsen hos de de kommer i kontakt med i løpet av dagen. Da mener Frank man er et stykke på vei.

Han avslutter med at det ikke handler om all verdens strukturer og HMS-permer, det handler om at mennesker har lyst til å bli gode og utvikle seg. Som sammen vil bygge en utviklingskultur som gjør de til de beste for våre nærmeste. Dette mener Frank er fullt mulig og han ønsker alle kommuner lykke til!