Hvordan fremme faglig fokus i sykehjemspraksis?

Jobbvinner har tatt turen til Agder. Her møtte vi Ellen Dahl Gundersen som er prosjektleder for piloten «Kvalitetsforbedring av praksis i sykepleierutdanning». Ellen mener at kvalitet i praksis er viktig for valg av fremtidig arbeidsplass og at dette bør være et satsningsområde gjennom hele utdanningen. I Agderpiloten, som pågikk i 2017-2020, var deltakerne førsteårs sykepleierstudenter som hadde praksis ved sykehjem i Arendal og Kristiansand. Gjennom praksisperioden hadde de jevnlige treff med hverandre og med koordinerende praksisveileder på sykehjemmet. To timer hver uke jobbet de med problemstillinger som var relevante for praksisen. På disse sykehjemmene ble dessuten veiledning satt i system. Studentene gikk i tospann, og en fagansvarlig hadde ansvar for å koordinere praksisperioden.

Ellen har undersøkt erfaringer med utprøving av denne praksismodellen. Hun fant at studenter og veiledere var svært fornøyd med denne måten å organisere praksis på, og mange studenter har søkt på rekrutteringsstillinger ved sykehjemmene de hadde praksis på.