Hvordan beholde nytilsatte

I Trondheim kommune erfarer man at mange nytilsatte sykepleiere slutter etter relativt kort tid. For å forebygge dette er det i samarbeid med NTNU etablert en Jobbvinner-pilot der 6 enheter prøver ut en mentorordning.

Resultatene er oppsiktsvekkende gode. I 2017 begynte 26 sykepleiere å jobbe ved enhetene. Etter et år hadde 12 sluttet. I 2018, etter at mentorordningen var innført, sluttet bare én av de 24 nytilsatte.

Mentorer Jobbvinner har snakket med legger vekt på at det er positivt og lærerikt å dele sine erfaringer med nytilsatte. Som mentor får man mulighet til å påvirke sin egen arbeidsplass og får bedre relasjoner til sine kollegaer.

God oppfølging fra avdelingsledelsen og én dedikert mentor for hver nytilsatt er suksessfaktorer som mentorene trekker frem.

Fra en nytilsatt sykepleiernes perspektiv er det viktig å oppleve trygghet og støtte når man er ny i jobben. Mentorordningen gjør det mer attraktivt å jobbe ved disse enhetene og den gode oppfølgingen fra mentorene viser seg å være en direkte årsak til at man velger å bli i jobben sin.

Lenkeblokk Icon Mer informasjon om Mentorordningen i Trondheim kommune finner du her