Får litt innsyn i hvordan man selv oppfattes av kolleger, noe man kanskje ikke alltid tenker så mye over

Deltaker på workshop

Vertskap

Vertskap-programmet inneholder fem workshoper med fem perspektiver, som fyller de fem stjernene i logoen.

Lenkeblokk Icon Jobbvinner

Første workshop: Medarbeideren

1. desember 2022 var det premiere på programmet Vertskapet. I første workshop jobbet deltakerne med det første perspektivet, medarbeideren. Avdelingen som deltok ble delt inn i grupper på tre og tre, hvor de skulle finne sine tre beste egenskaper som medarbeider. Hvis noen syntes det var vanskelig, så ble kollegene oppfordret til å hjelpe hverandre.

I neste oppgave knyttet deltakerne i gruppene sine tre beste egenskaper som medarbeider til praktiske handlinger.                                                              

Etter første workshop kunne deltakerne fylle ut første stjerne i programmet, for medarbeideren. Alle fikk delt ut et kort hengende i et nøkkelbånd. De skal fram til andre workshop fortelle sine kolleger og andre de møter om sine tre viktigste egenskaper som medarbeider.

Gruppene presenterer sine svar for hverandre på workshop på Ladesletta helse- og velferdssenter. Foto: KS

Andre workshop: Brukeren   

Andre workshop ble gjennomført 14. desember, og perspektivet var brukeren.

Oppgaven her var å knytte sine egenskaper som medarbeider til praktiske handlinger som kommer brukeren til gode. Ansatte ble inndelt i grupper på fire og fire. Alle skulle sette ord på, og komme med eksempler på, hvordan deres viktige egenskaper fra første workshop kom brukerne til gode.

Deretter presenterte gruppene oppgaveløsningene for hverandre. For eksempel var en av egenskapene til en av medarbeiderne tålmodighet. Denne egenskapen kom tydelig fram i møte med brukeren, fordi medarbeideren alltid svarer rolig på samme gjentakende spørsmål fra en bruker med demens.

Etter andre workshop fylte deltakerne inn stjerne to i programmet, for brukeren. Deltakerne fikk utdelt et lignende kort som etter første workshop, og oppgaven var å fortelle kolleger og andre om hvordan deres tre viktigste egenskaper kommer brukeren til gode.

Tredje workshop: Lederskapet

Tredje workshop ble gjennomført 7. februar i år, og perspektivet denne gangen var lederskapet. Deltakerne jobbet med de fire delene i lederskapet: Ledelse i gruppen, lede andres liv, lederens ledelse og selvlederskapet. Målet er at den enkelte skal bli god på å skape gode liv for brukerne, en attraktiv arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø for seg selv og sine kolleger.

I denne workshopen ble ansatte inndelt i grupper på to og to. Oppgaven de fikk var å reflektere over ordene «rettferdighet», «lojalitet» og «modig». Svarene skrev de inn i appen Mentimeter, som gjorde at de ble vist på storskjerm fortløpende, slik at alle kunne se alle gruppenes svar.

Etterpå presenterte gruppene svarene for hverandre. Her ble det gode refleksjoner knyttet til de tre begrepene. Alle var engasjert og løftet fram ulike problemstillinger som var viktige for dem å få snakket om. Ledelsen var også i denne workshopen en del av gruppa og fikk høre refleksjonene de ansatte hadde om de ulike delene i lederskapet. 

Etter tredje workshop ble den tredje stjernen i Vertskap-programmet fylt ut, lederskapet. Oppgaven på kortet denne gang var å fortelle kolleger og andre hvordan de påvirker sitt selvlederskap.