Universitetet i Stavanger deltar i Jobbvinner-prosjektet som har mål om å redusere avstanden mellom student og universitetet, og tette gapet mellom teori og praksis. Et sentralt element for å kunne gjennomføre dette, er å skape en god arena for læring for studenter.

Det er med bakgrunn i anbefaling fra erfaringene gjort i Rogalandsprosjektet Dagens studenter som morgendagens sykepleier i din kommune 2019-2020, at prosjektet nå føres videre i Klepp og Time kommune. NSF student, NSF Rogaland og KS Rogaland er også med i samarbeidet. Prosjektperioden strekker seg fra 1.september 2022 til 31. august 2023.

Ukentlige refleksjonsgrupper kan hjelpe studentene til å styrke deres forståelse av faget. Ved å ta i bruk rammeverket Fundamentals of Care (FOC) for å veilede sykepleierstudenter i praksis, vil studentene tilegne seg et felles språk mellom utdanning og praksis.

Målet med FOC er å fremheve det relasjonelle og grunnleggende i utøvelse av sykepleie. Med dette vil studentene styrkes til å finne sin egen yrkesidentitet. Dette vil igjen medføre økt trygghet i praksis og videre på arbeidsplassen.

Effekten av dette kan igjen være sentralt for å rekruttere sykepleiere samt et av suksesskriteriene for å gjennomføre studentovertakelse når studentene går inn i fordypningspraksis i 6. semester.