Kristian jobber i hjemmesykepleien i Trondheim kommune. Her forteller han en av mange historier fra en givende arbeidshverdag.