Hvorfor ble du sykepleier/helsefagarbeider? 

Jeg ønsket å bli sykepleier fordi jeg har flere familiemedlemmer med erfaringer fra omsorgsyrket. De har i alle år delt spennende historier med meg fra sin arbeidshverdag. I tillegg har jeg en far som var utsatt for en trafikkulykke og bærer fremdeles preg av dette i dag. Da ulykken fant sted og jeg så den uerstattelige jobben sykepleierne gjorde for min far, så bekreftet dette bare mine ønsker om valg av retning.

Utdanning

Jeg tok sykepleie ved Høgskolen i Østfold avd. Fredrikstad. Jeg har også en videreutdanning i seksuell helse fra Oslo Metropolitan University. Jeg har for øvrig søkt masterstudier i organisasjon og ledelse. Nå gjenstår det å se om jeg kommer inn til høsten. Dette er deltidsstudier over fire år, slik at jeg kan arbeide 100% ved siden av.

Jeg synes det var fint at sykepleierstudiet bestod av mye praksis. Dette fordi det var her jeg følte at brikkene falt på plass og at det jeg hadde lært på skolebenken ble mer forståelig.

Karriere

Før jeg startet på Edwin Ruuds omsorgssenter arbeidet jeg i et bofellesskap i Sarpsborg kommune hvor samtlige av beboerne var psykisk syke og hadde  behov for veiledning i hverdagen. Nå arbeider jeg ved Edwin Ruud omsorgsboliger hvor boligene omfavner både somatikk og psykiatri. Jeg skiftet arbeidssted, fordi min mann og jeg ønsket å kjøpe hus i vår hjemkommune og det var da også naturlig å finne et arbeidssted i nærheten.

Min arbeidshverdag består av mye veiledning og motivering til beboerne ved omsorgsboligene. I tillegg til dette ivaretar jeg også beboernes behov for sykepleierfaglig assistanse. Dette omhandler alt fra medisinering til sykepleierfaglige prosedyrer. Arbeidsdagen min er svært variert og dialog med diverse aktuelle samarbeidspartnere er derfor viktig.

Jeg er stolt ambassadør for Jobbvinner og er med på rekruttere sykepleiere til kommunen. Videre er jeg palliativ kontakt ved omsorgsboligene, representant i HMS-gruppen og tillitsvalgt ved Norsk Sykepleierforbund.

Jeg trives veldig godt i jobben min og dette er jeg takknemlig for hver eneste dag. Jeg har både flotte pasienter og kollegaer ved mitt arbeidssted og dette er hovedgrunnen til at jeg blir værende. Jeg føler til stadighet at jeg opplever mestring og utvikling, i tillegg til at jeg føler meg trygg i min rolle som sykepleier.

Hvorfor vil du anbefale andre å jobbe som sykepleier?

På bakgrunn av egne erfaringer anbefaler jeg alle både sykepleiere og helsefagarbeidere til å jobbe i kommunehelsetjenesten. Her blir du utfordret faglig hver dag  og du vil til stadighet delta i tverrfaglige møter som bidrar til utvikling. Spesielt i omsorgsboliger og hjemmetjeneste der du møter brukere på deres hjemmebane. Dette anser jeg for å være helt unikt. Følelsen av at du gjør noe godt for andre er uerstattelig og i omsorgsyrket er man så heldig at man kan få gjøre og føle dette hver eneste dag.