Fafo’s rapport «Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor» viser at studenter og elever trekker frem medarbeideres erfaringer som den mest troverdige informasjonskilden når de orienterte seg i arbeidsmarkedet. Unge helsearbeidere rekrutterer andre unge ved å formidle interessante historier fra arbeidshverdagen på et språk målgruppa kan identifisere seg med. Fortellinger om gode arbeidsplasser og spennende arbeidsoppgaver spres raskt og har stor betydning for rekruttering.

imagenlhch.png

Hva kan du forvente i løpet av disse to dagene:

  • Opplæring i historiefortelling
  • Hvordan bygge opp en presentasjon
  • Erfaringsdeling
  • Egen sesjon for arbeidsgiverrepresentantene

Else Barratt-Due står for opplæringen. Hun er instruktør, dramaturg og produsent i Radioteateret, NRK. Hun er engasjert, ser hver enkelt deltaker og gir individuelle tilbakemeldinger

Hvem kan delta?
Helsefagarbeidere, læringer, sykepleiere og vernepleiere som arbeider i kommunen.

Det er gratis å delta på opplæringsdagene. Lunsj begge dagene og felles middag på kvelden og overnatting er inkludert. Utgifter til reise dekkes av deltakerkommunen.

Påmelding:
Samlet påmelding til Karine Lee Blomstrøm - se kontaktinfo under artikkelen.
Lenke til påmelding: Påmeldingsskjema

Påmeldingsfrist: 19.09.2022