SSB skriver i sin publikasjon Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035: «Det er god grunn til å tro at etterspørselen etter utdanningsgruppen helsefagarbeidere øker betraktelig mellom 2020 og 2025».

Nå har over fem tusen VG2 elever søkt læreplass i faget. Slipp dem inn og bidra til å løse fremtidens rekrutteringsutfordringer.