Kommunene har økende utfordringer med å rekruttere personell til helse- og omsorgstjenestene. Samtidig er søkingen til helsefagene synkende.

Jobbvinner er et prosjekt med mål om å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene. KS leder prosjektet, som er et samarbeid med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta. Jobbvinner er et tiltak i Kompetanseløft 2025.

Lenkeblokk Icon Les mer om Jobbvinner her

Hva er ambassadører i Jobbvinner?

Å lære opp ambassadører som deltar i rekrutteringspatruljer er et satsingsområde for Jobbvinner. Rekrutteringspatruljer besøker skoler og utdanningsmesser for å fortelle om alle mulighetene innen helsefag.

Ungdom identifiserer seg med og tror på unge helsearbeidere når de forteller om sine erfaringer. Det er en effektiv måte å rekruttere på, viser Fafo-rapporten «Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor». Fortellinger om gode arbeidsplasser og spennende arbeidsoppgaver spres raskt og har stor betydning for rekruttering.

Derfor tilbyr Jobbvinner opplæring i historiefortelling og presentasjonsteknikk for helsearbeidere som kan bli gode ambassadører for utdanningene og yrkene i helse- og omsorgstjenestene.

Hvem kan delta?

Arbeidsgiver kan velge ut kandidater blant sine ansatte og lærlinger. Det kan være helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Disse skal være unge, dyktige og engasjerte ambassadører for sitt fag og for kommunens helse- og omsorgstjeneste som arbeidsplass.

På opplæringen deltar en arbeidsgiverrepresentant sammen med deltakerne fra kommunen. Det er en egen sesjon for disse på kurset.

Det er kun 80 plasser på kurset. Førstemann til mølla! Påmeldingsfrist 15. august.

Lenkeblokk Icon Her kan du fylle ut skjema for påmelding

Når og hvor?

Når:       19. og 20. september 2023

Hvor:     Best Western Plus Oslo Airport

Detaljert program sendes ut i forkant av opplæringsdagene.

Les mer om opplæringen her

Opplæringen vil gi deltakerne nyttige redskaper til bruk både internt i kommunen og i møte med elever og studenter på utdanningsmesser og på skoler.

 

Historiefortelling

Deltakerne lærer hvordan de bygger opp en fortelling fra egen arbeidshverdag, og hvordan de kan formidle denne på en engasjerende måte.

 

Presentasjonsteknikk

Deltakerne lærer hvordan de kan bruke powerpoint til å formidle historien på en god måte.

 

Sosiale medier

Deltakerne lærer å bruke sosiale medier til å formidle sine historier.

 

Vesa Zeka skal ha opplæringen i presentasjonsteknikk og sosiale medier. Hun jobber med kommunikasjon i prosjektet Tørn og i IA-bransjeprogram for barnehage og sykehjem. Hun har en mastergrad fra institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet med innholdsproduksjon i sosiale medier.

 

Det er gratis å delta på opplæringsdagene. Lunsj begge dager, felles middag og overnatting er inkludert. Utgifter til reise dekkes av deltakerkommunen.