Når jeg gjør jobben slik at brukerne blir glade, da går jeg hjem med et smil om munnen

Elin

Elin er 38 år og omsorgsarbeider ved Namsos bo og velferdssenter. Hun valgte dette yrket fordi hun trivdes med å jobbe med mennesker, og var ferdig utdannet i 2003. Omsorgsarbeider er en yrkestittel det ikke utdannes til lengre men er, sammen med hjelpepleiertittelen, erstattet med helsefagarbeider.

Ved Bo- og velferdssenteret bor brukerne i egne leiligheter og de kan være sosiale med andre i felles oppholdsrom. De fleste som bor der trenger en del hjelp. Arbeidsoppgavene til Elin er både å hjelpe til med aktivisering, stell, mating, medisiner og å hjelpe brukerne med å dekke sosiale, psykiske og åndelige behov.

Fysisk aktivitet gir glede, mestring og mening i brukernes hverdag

Elin har tatt videreutdanning i rehabilitering og dette er et område hun brenner for. Hun synes fysisk aktivitet er svært viktig og hun erfarer at det ofte bringer noe meningsfullt inn i brukernes hverdag. Et eksempel er arrangementet Toppturer. Da Elin gikk på videreutdanningen ved Levanger videregående skole hadde hun praksis på egen arbeidsplass. Her utviklet hun en aktivitet som fikk benevnelsen Toppturer. Hun plasserte mange poster rundt om på bo- og velferdssenteret, hvor hun hengte opp bilder av fjelltopper fra nærområdet. Litt informasjon om fjelltoppene fulgte også med under bildene. Brukerne fikk poeng hver gang de nådde en «topp». Noen poster var lett tilgjengelig mens andre måtte man utfordre seg litt for å nå. Det var om å gjøre å nå toppene flest ganger i løpet av en måned. Vinneren ble høytidelig kåret i en fellesstund hvor alle fikk kake og vinneren i tillegg fikk blomster og premie. Dette ble et populært arrangement og brukerne var veldig motiverte for å delta. Hun så at brukerne ble glade og fikk energi av å delta på «Toppturer». Nå vurderer hun å utvide aktiviteten til også å omfatte uteområdene rundt sykehjemmet.

Fysisk aktivitet gir glede og mestring, ser Elin. Etter at hun tok videreutdanning har hun blitt veldig oppmerksom på å stimulere brukerne til å være mer aktive.

Det beste med jobben som omsorgsarbeider er at Elin kan utføre arbeidet på en slik måte at brukerne blir glade og fornøyde. For uten å tilrettelegge for fysisk aktivitet og trening er det mye annet hun også gjør. For eksempel kan hun spille litt på orgelet når hun har tid, det ser hun at brukerne liker. Hun prøver å være positiv og vennlig i alle sine gjøremål og hun trives godt med å jobbe med mennesker!