Camilla er en 29 år gammel sykepleier som jobber på korttidsavdelingen på Namsos helsehus. Her har hun jobbet siden hun ble ferdig utdannet i 2013.

Betydningen av studentpraksis

Grunnen til at Camilla valgte korttidsavdelingen ved Namsos helsehus som arbeidssted var erfaringene hun fikk da hun hadde tredje-års-praksis som student på denne avdelingen. Dette var den praksisperioden hvor Camilla lærte mest av alle praksisperiodene hun hadde i løpet av studietiden. Sykepleierstudentene skulle lære administrasjon og ledelse av en sykehjemsavdeling, og erfaringene herfra ga henne den avgjørende oversikt og selvtillit til å gå i gang med sin sykepleierkarriere.

Mange forskjellige pasienter med mange ulike diagnoser gjør arbeidet spennende

På korttidsavdelingen har de pasienter med mange ulike diagnoser, slik at man får bred kompetanse. Avdelingen har 15 senger, hvorav to som er KAD-senger. KAD er forkortelse for kommunal akutt hjelp døgntilbud. Hit kommer det pasienter som er akutt syk, men hvor sykehusbehandling ikke er påkrevd. Dehydrering og urinveisinfeksjon er eksempler på diagnoser man kommer inn med. Disse pasientene har et opphold på tre til fem dager.

Resten av pasientene på korttidsavdelingen er der av ulike årsaker. De fleste er ferdigbehandlet på sykehuset men ikke er frisk nok til å komme hjem enda. Det kan være gjenopptrening etter brudd eller operasjon, innstilling på diabetesmedisin eller etterbehandling av kreft. Noen pasienter blir vurdert å ha behov for heldøgns omsorg, og søkes inn til en langtidsplass ved helsehuset eller til en leilighet på Bo- og Velferdssenteret. Noen pasienter er også på korttidsavdelingen for å få hjelp til lindring av plager ved livets slutt. Camilla synes det er spennende at er så mange forskjellige pasienter og så mange ulike diagnoser. En dag støtter hun en pårørende som har en kreftsyk kjæreste og neste dag gjennomfører hun trappetrening med en som skal hjem. Dette gjør jobben hennes variert og hun gleder seg til å gå på jobb hver dag.

Arbeidsoppgavene til Camilla og hennes kollegaer er hovedsakelig kartlegging, rehabilitering eller behandling av pasientene. De administrer medisin og gir infusjoner. De passer på at pasientene og pårørende har det bra. Korttidsavdelingen er nesten som en liten sykehusavdeling. Hovedforskjellen er at de ikke har pasienter med en spesiell diagnose, slik man har på sykehuset.

De samarbeider med flere instanser. Hvis pasientene skal hjem samarbeider de med innsatsteamet. Det er fysioterapeuter og ergoterapeuter som kan tilrettelegge i hjemmet for pasienten. Videre samarbeider de med helseforetaket og med lege. De har lege på avdelingen hver dag, og nå er det ansatt en fast sykehjemslege. Camilla opplever at samarbeidet med en sykehjemslegen hever kvaliteten på tjenesten.

Vi kollegaene ser hverandre

Kontakten og møtene med pasientene er det beste med jobben, synes Camilla. Det å ha pasientene over lengre tid og bli godt kjent med dem, det synes hun er gull verd. Å få høre deres livshistorie er svært interessant. Og det å kunne bety noe for noen oppleves som meningsfullt. Arbeidsmiljøet og fagmiljøet beskriver Camilla som ekstremt godt. Personalet er oppmerksomme på kollegaenes behov. De har faglige diskusjoner og kan være uenige som bare det, men latter og godord sitter alltid løst. Kollegaene er trygge på hverandre og ingen spørsmål er dumme. Man lærer noe nytt hver dag. Dette er kvaliteter Camilla verdsetter høyt.

Camilla kan ikke tenke seg en annen jobb enn den hun har i kommunehelsetjenesten. Hun stortrives og sier at hun føler at hun har funnet plassen sin som sykepleier!