Se webinaret i opptak her.

Som arbeidsgiver spiller kommunen en viktig rolle i å bidra med at flere innvandrere får et godt fotfeste og en varig tilknytning til arbeidslivet, på et nivå som er mest mulig sammenfallende med deres kvalifikasjoner og kompetanse.

Målet med webinaret var å gi kunnskapsbaserte råd og dele erfaringer om hvor i organisasjonen det kan være lurt å iverksette tiltak for å fremme etnisk mangfold, bedre bruken av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere til kommunene.

Webinar: Økt mangfold i de kommunale arbeidsplassene gir nye muligheter!

Lenke til sendinga

Tid:

Tittel:

Innlegg ved:

09:15 – 9:30

Velkommen

Libe Riber Moen, direktør i IMDi og Marit Leinhardt Roxrud, avdelingsdirektør Arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk i KS

09:30 – 9:50

Gjennom nåløyene: Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige
virksomheter

Mathilde Bjørnseth – OsloMET

09:50 – 10:10

Mangfold og lønnsomhet

Julia Orupabo - ISF

10:10 – 10:40

Mangfoldstiltak i praksis

Bærum og Trondheim kommune

10:40 – 10:50

Tilskuddsordningen for økt mangfold i arbeidslivet - Hvordan søker man og hva er gode prosjekter?

Reidar Mysen – IMDi

10:50 – 11:00

Spørsmål og kontaktinformasjon

 

Meld deg på HER