Sysselsettingsutvalgets arbeid er delt i to faser. I den første fasen jobbet en ekspertgruppe fram en NOU med forslag til tiltak for å bedre sysselsettingen. Nå begynner fase to, der arbeidslivets parter kommer inn i utvalget. Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø er KS’ representant i arbeidet.

–  Sysselsettingsutvalget behandler problemstillinger som er viktige for våre medlemmer både som arbeidsgivere, tjenesteleverandører og samfunnsaktører. Arbeidet handler om ordninger som er helt sentrale i det norske velferdssystemet, sier Gangsø.

Utvalget behandler temaer som sykelønnsordningen, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, i tillegg til for eksempel aldersgrenser, prøvetid og lønnstilskudd. Sammen med blant annet kompetanse og kvalifisering, forebygging og arbeidsmiljø, er ordningene viktige for at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet.