Resultatet er to rapporter:

1) Kunnskapsoppsummering (pdf): Hvordan er sammenhenger mellom arbeidsmiljø og kvalitet belyst i nordisk forskningslitteratur i perioden 2015- 2022?
2) «Når det dirrer i rommet» (pdf) – sammenhenger mellom arbeidsmiljø og kvalitet i barnehagetjenesten