Noen sykefraværstilfeller er vanskelige å finne en god løsning på. Da kan både arbeidsgiver og arbeidstaker ha behov for en ekspert. En ekspert kan bidra med å forstå sykefraværet, og bidra til å se ting på nye måter.

- Noen ganger står man fast, og trenger hjelp utenfra. En ekspert kan være akkurat det du trenger i vanskelige sykefraværssaker, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS Arbeidsgiverpolitikk.

– Oppgaven til en ekstern ekspert er å kartlegge og forstå sykefraværet, og så foreslå endringer som kan gjøre at den ansatte kommer tilbake i arbeid, forklarer Karina Dokken, fagansvarlig i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hun mener mange virksomheter vil kunne ha nytte av denne tilskuddsordningen.

Første uka i november rulles det i gang en kampanje om eksperttilskudd.

Lenkeblokk Icon Se kampanjen og les mer om eksperttilskudd her: