Mange kommuner jobber godt og innovativt med å integrere mennesker med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet

Marit Roxrud Leinhardt

Hvert år deler IMDI Mangfoldsprisen til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. KS deltar i både de regionale og nasjonale juryene i år.  

Juryen i Region Vest- og Sør-Norge

 • Juryleder -Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver for integrering, Vestfold og Telemark fylkeskommune 
 • Elizabeth Warren, seniorrådgiver/ Avdeling for kultur, idrett og inkludering, Vestland fylkeskommune 
 • Inger Kristin Egeland, seniorrådgiver/Opplæringsavdelingen, Rogaland fylkeskommune 
 • Tore Engelsen, rådgiver/ Bærekraftig utvikling, Agder fylkeskommune 
 • Harald Minge, administrerende direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen 
 • Margrethe Stensland, rådgiver for integrering, NAV Rogaland 
 • Asle Stalleland, kommunikasjonsrådgiver NAV Agder 
 • Anne Klepsland Simonsen, rådgiver, NHO Agder 
 • Amna Veledar, seniorrådgiver/ Ansvarlig jurist arbeidsgiverpolitikk KS representant
 • Jan Christian Kolstø kommunikasjonssjef UNIO 
 • Margunn Rygg, førstesekretær, LO Vestland  
 • Martine Øverland, faglig ungdomssekretær, LO Vestfold & Telemark 

For region Vest- og Sør-Norge vant avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter, Sandefjord kommune, i kategorien små virksomheter.  

 – Mange nyansatte med innvandrerbakgrunn har begrensede norskkunnskaper. Derfor har virksomheten fokus på at de så fort som mulig får norskkurs. De går to-tre ganger i uken i starten, etterpå får de helsenorsk-kurs hver uke. Virksomheten tar også imot elever via NAV og opplæringskontoret, til språk og arbeidspraksis. Dette bidrar til å gi innvandrere et godt og solid fotfeste i norsk arbeidsliv, sier juryleder og rådgiver for integrering i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Rebeka Holmes-Farmen.  

Perspektiver og løsninger 

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. 

 Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen er viktig fordi undersøkelser viser at arbeidsgivere som oftest ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur og som i stor grad er lik seg selv eller de andre som jobber der.  

  –  Vi trenger arbeidskraft og vi har ikke råd til å miste verdifull kompetanse.  Da må norske arbeidsgivere våge å tenke nytt. Om man ikke gis en sjanse, får man heller ikke vist hva man er god for, sier Rieber-Mohn.    

Kommuner tenker innovativt

Avdelingsdirektør for Arbeidsgiverpolitikk i KS, Marit Roxrud Leinhardt, er glad for å se at mange kommunale virksomheter er nominert til årets priser.  

- Mange kommuner jobber godt og innovativt med å integrere mennesker med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet. Det er derfor godt å se at flere kommuner og kommunale virksomheter er nominert til årets pris, sier Roxrud Leinhardt.  

Hva er mangfoldsprisen?

 • Det er IMDi og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til seks regionale vinnere, fordelt på to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Mangfoldsprisen mottok rundt 220 forslag til virksomheter på landsbasis. Vinneren fra Vestfold og Telemark skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot de øvrige vinnerne fra regionene Nord- og Midt-Norge samt Øst-Norge.   
 • Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt står igjen som vinnere innen prisens to kategorier, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to vinnerne. De nasjonale prisene deles ut av statssekretær Nancy Hertz i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, på IMDis fagkonferanse for etnisk mangfold den 1. desember 2022.  
 • De regionale vinnerne kåres av tre regionale juryer;  

Region Nord- og Midt-Norge: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal 

Region Vest- og Sør-Norge: Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark 

Region Øst-Norge: Innlandet, Viken og Oslo 

 • Små virksomheter defineres som virksomheter med inntil 19 ansatte/årsverk. 
 • Mellomstore og store virksomheter defineres som virksomheter med 20 eller flere ansatte/årsverk 
 • I prosess med å komme fram til vinnerne, er det avgjørende at mangold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig. Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på ulike nivå og kategorier i virksomheten, samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet. 
 • For tildelingskriteriene og mer informasjon om Mangfoldsprisen, gå inn på; www.mangfoldsprisen.no 

 

Kontakt avd Blåveis, Andebu bo og behandlingssenter, Sandefjord kommune: 

Avdelingsleder; Rasa Bartasiuniene, tlf; 463 60 956, epost; rasa.bartasiuniene@sandefjord.kommune.no 

IMDis pressetelefon på 917 55 351, eller epost: presse@imdi.no