- Et godt samarbeid med Arbeidstilsynet kan bidra til mer treffsikre tilsyn og at smittevernet blir bedre tatt vare på, sier Lasse Hansen, administrerende direktør i KS. Han oppfordrer kommunene til å bidra i dette viktige arbeidet.

Arbeidstilsynet skal gjennom risikobasert tilsyn og veiledning i arbeidslivet utfylle det arbeidet lokale helsemyndigheter allerede gjør for å forebygge koronasmitte.

Ved prioritering av virksomheter for tilsyn, er bruk av utenlandsk arbeidskraft, sesongarbeid, innkvarteringsmuligheter og hyppig kundekontakt sentrale momenter som vurderes. Arbeidstilsynet kan blant annet kontrollere innkvartering der arbeidsgiver har ansvaret for det.

Meld fra ved mistanke

For å få best mulig effekt av tilsyn og veiledning, må Arbeidstilsynet ha god kunnskap om virksomheter der det er  risiko for smittespredning. Arbeidstilsynet baserer tilsyn på dette området blant annet på innreiseregisteret og egen kunnskap om bransjen. De er også avhengig av  tips fra kommunene. For eksempel kan smittesporingsenheten i kommunen som får  mistanke om at en arbeidsgiver ikke ivaretar sitt ansvar for innkvartering på en god måte, melde dette til Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet sendte før jul et brev til alle landets statsforvaltere, fylkesordførere, ordførere og kommunedirektører om dette.

Webinar 5. februar om innkvartering og smittevern

Arbeidstilsynet arrangerer webinar om innkvartering og smittevern fredag 5. februar fra 9.00 - 10.00. Påmeldingsskjema, praktisk informasjon og flere detaljer om webinaret:
https://www.arbeidstilsynet.no/kurs/covid-19-webinar-om-innkvartering-og-smittevern/