Virksomheter i de fleste bransjer over hele landet står i en krevende situasjon som følge av spredningen av koronaviruset. I perioden fremover vil derfor ikke Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyn, med unntak av a-krimtilsyn og om det er fare for liv og helse. Dette kan være tipsbaserte tilsyn om akutt helsefare og ulykkestilsyn. I tillegg til å redusere tilsyn, har Arbeidstilsynet også innført andre tiltak, som å forlenge frister for å etterkomme vedtatte pålegg. 

Lenkeblokk Icon Les mer på Arbeidstilsynets nettsider her