Kommunale ledere og medarbeidere i Norge må være på verdenstoppen i omstillingsdyktighet etter snart to år med pandemi.

Marit Roxrud Leinhardt

Arbeidslivskonferansen 2022

Når: Torsdag 24. mars Hvor: Thon Hotel Storo i Oslo Arbeidslivskonferansen 2022 blir en fysisk konferanse på Thon Hotel Storo 24. mars, med mulighet for digital deltakelse.

Mer om Arbeidslivskonferansen 2022

Lenkeblokk Icon Påmelding og informasjon

Gjennom de to siste årene har kommunal sektor vist en imponerende evne til å levere gode tjenester under svært vanskelige og uvanlige forhold. Ledere og medarbeidere har blitt utsatt for høyt press og omfattende endringer.

Mange arbeidsoppgaver har blitt forandret, arbeidsprosesser er blitt digitaliserte, og samhandling med både kollegaer og innbyggere har endret karakter. Tiden etter pandemien omtales ofte som en ny normal med en ny arbeidshverdag. Den foreløpig siste korona-bølgen viser med all mulig tydelighet at endringenes tid ikke er over. Uforutsigbarhet og usikkerhet preger hverdagen, og kunsten å balansere drift og utvikling under slike omstendigheter blir en viktig og nødvendig kompetanse for ledere.

Hvordan lykkes under stadig endring?

På Arbeidslivskonferansen 2022 ønsker vi å utforske både myter og fakta ved den nye arbeidshverdagen, og se på hvilke grep Kommune-Norge kan ta for å lykkes med balansegangen mellom drift og utvikling når hverdag og rammebetingelser preges av uforutsigbarhet.

- Kommunale ledere og medarbeidere i Norge må være på verdenstoppen i omstillingsdyktighet etter snart to år med pandemi. Men det er ingen tvil om at dette har kostet mye for både den enkelte og for virksomhetene. Ingen vet jo hvor lenge pandemien kommer til å vare. Samtidig snakker mange om at arbeidslivet har gått over i en ny normal, og at denne nye arbeidshverdagen preges av hybride arbeidsformer, hjemmekontor og nye, digitale ferdigheter. Men stemmer dette egentlig, og hvilke andre grep trenger kommunale ledere å ta for å stå i spagaten mellom drift, utvikling og pandemi? På Arbeidslivskonferansen vil vi belyse og diskutere og har derfor invitert dyktige foredragsholdere og deltakere fra forskning, næringsliv og kommunal sektor, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i Arbeidsgiverpolitikk i KS.

Årets konferanse blir, etter planen, en fysisk konferanse på Thon Hotell Storo i Oslo 24. mars, med mulighet for digital deltakelse.

På Arbeidslivskonferansen 2022 kommer blant andre:

  • Nils Brede Moe, sjefforsker ved Sintef, forsker på hvordan arbeidshverdagen for ledere og medarbeidere påvirkes av pandemien. Han vil snakke om hvordan vi kan bygge kultur og praksis som egner seg for en hverdag preget av usikkerhet.
  • Christine Meyer, professor i strategi og ledelse ved NHH, vil snakke om ledelse og omstilling post-korona.
  • Pål Molander, direktør STAMI, vil snakke om framtidens arbeidsmiljø. 
  • Micael Dahlén, forfatter, internasjonal foredragsholder og professor i økonomi ved Handelshøyskolen i Stockholm, vil snakke om at i dønningene fra en verdensomspennende krise er alt vi kjenner satt i bevegelse. Men hva forblir konstant når hele havet stormer, og hva har pandemien forandret for alltid? Han dypdykker i konsekvensene av 2000-tallets hittil største katastrofe. Hvordan har den kastet om på både makro- og mikrotrender for alt fra verdensøkonomien til hvordan vi elsker? Hvor radikalt har den endret folkehelsen, byutvikling og konsum? Og hva må vi gjøre for å kjenne fast grunn under føttene igjen?
  • Loveleen Rihel Brenna er foredragsholder, forretningsutvikler og leder for viktige utvalg og paneler. Hun vil blant annet snakke om mangfoldsledelse.

Hilde Sandvik er programleder for Arbeidslivskonferansen. Sandvik er en fremragende foredragsholder, debattant, konferansier og debattleder med solid bakgrunn fra norsk mediebransje.

Starter på ettermiddagen dagen før

Dagen før arbeidslivskonferansen, onsdag 23. mars, dykker vi ned i erfaringene med 10-faktor, deler eksempler og god praksis. Vi får høre siste nytt fra KS og KF. Det blir også mulig å snakke med kollegaer fra andre kommuner – etterfulgt av en hyggelig middag, der de gode samtalene kan fortsette.

Lenkeblokk Icon Påmelding og mer informasjon finner du her