Plutselig befinner vi oss midt i kjernen av et arbeidsliv vi fram til nå bare har snakket om. Vi har gått gjennom den digitale omstillingen vi så for oss skulle skje noen år fram i tid. Det klarte mange av oss, men vi er ikke i mål. Det er strekk i laget og noen prosesser har kommet skjevt ut. Samtidig finnes det utallige suksesshistorier og veldig mye vi kan lære av hverandre. 

- Den digitale arbeidshverdagen er så absolutt her! Men den krever at vi i større og større grad både jobber og tenker på nye måter – både arbeidstakere og ledere. På denne konferansen vil vi legge vekt på hvordan vi skal få det til sammen, og vi ønsker å inspirere og informere deltakerne med blant annet gode eksempler fra Kommune-Norge og næringslivet, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Marit Roxrud Leinhardt.

På Arbeidslivskonferansen 2021 ønsker vi blant annet svar på og diskusjon rundt: 

  • Hvilke verktøy har vi for å skape fleksibilitet i det nye arbeidslivet? Og hvordan må vi organisere oss for å bli gode?  
  • Hva krever det å være leder i digital transformasjon?  
  • Hvordan går vi fra å være ubevisst inkompetent til bevisst inkompetent i denne digitale reisen? 
  • Når Kommune-Norge blir mindre og mindre, hvordan finner vi en felles kraft i utviklingsarbeidet, og hvordan gjør vi det på en god måte i praksis? 

På konferansen skal deltakerne bli inspirert, informert og få diskutert temaet med innledere fra kommuner, næringsliv, organisasjoner, akademia og staten.

Konferansen blir en hybrid mellom fysisk og digital deltakelse. Vi legger vekt på å gi dere konkrete og praktiske råd og innspill til den nye arbeidshverdagen.  

Som deltakerne får du mulighet til å delta aktivt, mingle og snakke med de andre konferansedeltakerne, uavhengig om du deltar fysisk, virtuelt med kolleger fra kontoret eller hjemmefra.  

Lenkeblokk Icon Mer informasjon og påmelding finner du her: