Fra 16. mars i fjor til 1. oktober i år var perioden arbeidsgivere må dekke arbeidstakernes lønn ved koronarelatert sykefravær redusert fra 16 til tre dager.

KS, Spekter, Virke og NHO har nå sendt et brev til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap). Arbeidsgiverorganisasjonene ber regjeringen om å gjeninnføre ordningen.

Arbeidsgiverorganisasjonene hadde i forrige uke møter med helseministeren og statssekretærene i Arbeids- og sosialdepartementet om dette temaet.

Kraftig økning i sykefravær 

Bakgrunnen for oppfordringen fra arbeidsgiverne er at mange virksomheter nå opplever en kraftig økning i sykefraværet. Dette skaper utfordringer med å sikre nok arbeidskraft på jobb og øker arbeidsgivers kostnader ved sykefravær betydelig.

I brevet står det blant annet: Som vi tok opp i disse møtene får vi mange tilbakemeldinger om kraftig økning i sykefraværet. Det er spesielt de arbeidsintensive virksomhetene som merker dette nå (bygg, transport, servicebedrifter, helse og omsorg, barnehager etc.). Dette gir både økte kostnader for virksomhetene og går utover den daglige driften. Det finnes mange eksempler på dramatisk økning i sykefraværet. Mange steder er fraværet så høyt at vaktplanene ikke går opp og virksomhetene har problemer å få levert varer og tjenester.

Les hele brevet til regjeringen her: 

Lenkeblokk Icon Brev fra arbeidsgiverorganisasjonene til regjeringen 29. november