Vi deler sammen ut prisen for å fremme det gode samarbeidet mellom kommune og næringsliv som er avgjørende for å sikre næringsutvikling, arbeid

KS og NHO

Nominerte til årets vertskapskommune

Lenkeblokk Icon Les mer om de nominerte kommunene

NHO og KS deler sammen ut prisen for å fremme det gode samarbeidet mellom kommune og næringsliv som er avgjørende for å sikre næringsutvikling, arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. Kåringen av de beste vertskapskommunene handler om å vise frem de gode historiene og eksemplene, slik at kommuner over hele landet kan lære av hverandre og slik bygge bedriftenes kanskje aller viktigste konkurransefortrinn.

Se opptak fra prisutdelingen nederst her.

Tysvær vinner for kommuner med færre enn 15000 innbyggere

Vinneren for denne kategorien tar samfunnsutviklerrollen på alvor og er opptatt av næringslivets betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og samfunnsbidrag i lokalsamfunnet 

Kommunen har vært pådriver for etablering av regional næringspark for areal- og energikrevende industri.  Dette blir Norges største ferdigregulerte nærings- og industripark. Med sin strategiske plassering legger den til rette for ringvirkninger også i nabokommunene. 

Kommunen omtales som en JA-kommune som: 

  • aktivt prioriterer behandling av saker som kan føre til verdiskaping
  • stor satsing på grønn omstilling og nye grønne etableringer i kommunen
  • tar initiativ til regelmessig dialog med næringslivet

Gjennom engasjement og positivitet arbeider kommunen for at næringslivet skal lykkes og ta posisjon i de nye grønne verdikjedene. Kommunen berømmes for helhetlig og langsiktig innsats. Tysvær kommune kåres med dette til årets vertskommune 2022.

Kulturhuset i Tysvær. Foto: Tysvær kommune

Rana vinner for kommuner med flere enn 15000 innbyggere

Vinneren er en kommune som har utmerket seg med å ha tatt en aktiv rolle i å legge til rette for arbeidsplasser. I 2018 vedtok kommunen at de skulle bli “Norges grønne industrihovedstad – Framtida er fornybar”. Dette er fulgt opp med konkrete og prioriterte planer, som også blir realisert, blant annet en batterifabrikk. 

Løpende barnehageopptak, ny skolestruktur og hyggelige byrom er også blant faktorene som er poengtert av de som har foreslått kommunen. 

Det er et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet i kommunen, både administrativt og politisk. Gjennom dette samarbeidet er det utviklet et solid og helhetlig planverk – fra samfunnsdel, næringsplan til budsjett – som har satt dem i posisjon til å være en attraktiv vertskommune for nye etableringer. Rana kommune kåres med dette til årets vertskommune 2022.

Fra hoppbakken i Rana kommune. Foto: Lars Solbakken