Hafrsfjord turveien – Stavanger

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Stavanger kommune har tilrettelagt en spektakulær turvei langs strandkanten av Hafrsfjorden. Gangveien er universelt utformet. Det er hardpakket grus som er god å trille på. Det er mange benker underveis, god belysning og skilting. Turstien går fra Møllebukta, med Fritz Røeds monument Sverd i fjell på historisk grunn, langs strandkanten til Hafrsfjordbroen som knytter Stavanger kommune til Sola kommune i vest. Underveis er det mange opplevelser av strandkanten og fjellskjæringer langs fjorden. Turveien ble DOGA-merket for 2017 for god design.

 

Glomfjord sentrum

Meløy kommune oppgraderte Glomfjord sentrum med fokus på universell utforming og aldersvennlige grep. Resultatet er blitt et inkluderende og tilgjengelig område for alle. Området er nå isfritt hele vinteren og dette har resultert i mye mer aktivitet hele året.

Foto: Edmund Ulsnæs, Ny Næring AS

Foto: Edmund Ulsnæs, Ny Næring AS

Gangsoner er lagt langs husene og butikkene, med lysere farge på gangarealene og annet materiale.

Fotgjengerovergangene er hevet på nivå med gangsonene og prioriterer gående.

Det er separate møbleringssoner.

God belysning gjør at området oppleves trygt og oversiktlig også når det er mørkt.

Kjøresonene er tydelig atskilt.

 

 

Tilbake til Å utforme aldersvennlige lokalsamfunn

Lenkeblokk Icon 4: Å utforme aldersvennlige lokalsamfunn