Kommunene i Viken, som nå er med på kull 1 i Bærekraftsløftet, bruker nettopp nettverket til det. I nettverksfelleskapet finnes både inspirasjon, råd og kunnskap. 

Bærekraftsløftet kan kort oppsummeres med tre ord: Kartlegging – mobilisering – endringsaktiviteter. Målet er å løfte prioriterte utfordringer for kommuner opp og ut slik at næringsliv og andre relevante aktører kan bli med for å løse dem.

På samlingen 15. juni var det satt av tid til erfaringsutveksling og drøfting over hvilke områder kommunene ønsker å prioritere og å finne egnede indikatorer. Mange opplever at allerede etablerte satsingsområder favner bredt og at det er mye å ta tak i. Det må derfor prioriteres hva de vil jobbe med i Bærekraftsløftet i første omgang. Enn så lenge finnes ikke sett indikatorer som passer alle, men med utgangspunkt i KS/SSB taksonomien skal vi finne frem til de som det passer best å starte med.

Et alltid vellykket innslag er når enkeltkommuner selv får tid til å presentere sitt arbeid. Denne gangen fikk vi høre Lisa Rohrhirsch fra Hurdal, Lisbeth Skjeldrum og Rasmus Glomsrud fra Indre Østfold dele sine erfaringer om hvordan de gjør det. «Noens» beste praksis er godt utgangspunkt andres «neste» praksis», for selv om kommuner er ulike er utfordringene og mulighetene ofte de samme.

Mange var også opptatt av hvordan det er å være endringsagenter på vegne av egen kommune på et område som potensielt sett er så stort som dette. Forankring er også i denne sammenheng avgjørende. Relevante aktører hjemme i egen kommune må kobles på og involveres når det er naturlig og nødvendig.

Så langt ser vi et bredt mangfold av roller i kommunegruppene; samfunnsplanleggere, økonomiansvarlige, næringsrådgivere, analytikere, fag, innkjøp og innovasjonsrådgivere for å nevne noe. Flere kommer til etter hvert som arbeidet skrider frem mot kartlegging av aktører som kan bidra i problemløsing. Seinere skal status på utvalgte områder kommuniseres til dem.

Vi fikk også høre om relevante og supplerende tilbud fra Viken fylkeskommune og KS.

Prosjektleder Linda Dalene Bjerke fikk også gode råd om tema som bør vektlegges videre. Det er og blir en spennende reise framover.

Bilde uten beskrivelse

"Hele laget" samlet. Foto: KS

Les mer om KS' arbeid med bærekraft her