Påmelding

Konstante spenninger - hverdagen etter pandemien

Hva slags hverdag møter oss etter en tid med konstant krise? Hvordan skal vi håndtere de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av pandemien, samtidig som vi skal drifte, utvikle og ha beredskap for nye kriser? Hvordan lede i en uavklart hverdag - og samtidig ta vare på oss selv? 

Fylkesrådsleder Tonje Brenna vil snakke litt om Viken fylkeskommunes fremtid og hvordan lede i usikre tider. Videre vil vi få høre fra ordførere som har vært berørt av ulike typer kriser: Ullensaker og Gjerdrum. Siden samlingen foregår på Sundvolden hotell, som ble krisesenter og pårørendesenter etter 22.juli vil også hotelldirektør Cecilie Laeskogen delta.

Å være leder i en krise. Hvordan gå rett inn i en hverdag der man forventes å fronte/lede uten å ha fått tatt seg inn og man ikke har noen som kan steppe inn? Innleder kommer.

I digitalseringens tidsalder

Covid-19-pandemien har løftet den digitale kompetansen i befolkningen og flere har blitt inkludert i det digitale fellesskapet.

Møter i folkevalgte organer har blitt gjennomført på Teams og kaffekoppen har blitt digital. Men har vi strukturen på plass for et heldigitalt samfunn? Og hvordan rigger vi oss slik at vi unngår den digitale sårbarheten?

Innleder kommer.

Veien videre for Digi Viken v/Geir Aga, leder av Digi Viken

Bærekraftig samfunnsutvikling og næringsutvikling

Kommunene og fylkeskommunene har gjennom pandemien bevist at omstillingsevnen er i beste velgående og har taklet uforutsette utfordringer på strak arm. Denne omstillingsmuskelen må vi fortsette å utvikle, også etter pandemien. Men det er ikke bare offentlig sektor som har måttet omstille. Mange sektorer i næringslivet har vært gjennom omstilling, og noen flere ganger.

Hvordan kan offentlig sektor og næringslivet jobbe sammen, slik at denne omstillingskompetansen kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling? Og hvilken rolle kan kommunene ta for å hjelpe lokalt næringsliv å lykkes?

Kommunal forvaltning – hva er handlingsrommet for lokal næringsutvikling? Og hvordan kan man lykkes?

Samtale m/

  • Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg
  • Tord Dale, leder for bærekraft i Virke
  • Rune Kjølstad, Næringsforeningen Drammensregionen
  • Gunvor Eldegaard, KS

Veivalg for Norge - norsk politikk anno 2021

Vi har et nytt Storting og et nytt politisk lederskap i Norge. Hvilke veivalg vil tas, hvordan vil dette påvirke kommunal sektor og særlig Viken?

Innlegg v/ Martine Aurdal, kommentator Dagbladet 

Dypdykk-seanser på dag 2

På konferansens andre dag tar vi for oss ulike dypdykk. Det blir fokus på klima, leve hele livet-reformen, veteranplan, inkludering i arbeidslivet og kommuneøkonomi.